”Äldre ska inte skickas mellan äldreboenden och akuten”
Nyheter | Äldrevård

”Äldre ska inte skickas mellan äldreboenden och akuten”

Regeringen utökar den pågående utredningen om primärvården. Mer fokus ska läggas på multisjuka äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-25

Beslutet togs på regeringens sammanträde i torsdags (23/8).

Det är utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” som nu breddas.

Pågående reform

Uppdraget ges som en del av regeringens pågående primärvårdsreform enligt socialminister Annika Strandhäll (S).

– Äldre ska inte skickas mellan äldreboenden och akuten, det ska finnas en trygghet och ett tydligt samarbete som utgår ifrån den äldres vårdbehov, säger Annika Strandhäll.

– De förslag som kommit från utredningen ligger redan nu som grund för den stora primärvårdsreform vi och landstingen påbörjat. Nu vill regeringen sätta särskilt fokus på hur stödet till våra äldre kan bli bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

Fokus på äldre

Regeringens särskilde utredare, Anna Nergårdh, får utöver redan beslutade direktiv även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Syftet är att skapa en ”trygg vård, särskilt för äldre med många sjukdomar”, enligt regeringen som också vill se ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting och olika vårdgivare.

Förlängd tid

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

En delredovisning ska lämnas till socialdepartementet senast den 7 juni 2019.

Utvidgat uppdrag

De nya direktiven innehåller fler uppgifter till utredaren Anna Nergårdh:

• Se över befintlig lagstiftning om krav på vårdplaner och vid behov föreslå en reglering för att införa patientkontrakt för patientens samtliga vårdinsatser, oavsett vårdgivare. Patienten ska få bättre information om de olika vårdinsatserna som kommer ske.
• Utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning, respektive lagen om ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas