Kongress 2017 | Nyheter | ålderism

Kräver seniorrespekt

Förbundets politiska program om seniorrespekt ska sätta stopp för fördomar, dåliga attityder och diskriminering av äldre.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-15

SPF Seniorerna ska kämpa för lagstiftning om att kommuner ska ha pensionärsråd, att kraven på och professionaliseringen av gode män ska öka, att samtliga partier ska ha seniorer på valbar plats på sina listor och att alla ska kunna använda kontanter oavsett var i landet man bor. Det har en enig kongress beslutat.

Öppnade för diskussion

Ombuden gick däremot emot styrelsen i frågorna om rätten till en värdig död och möjligheten för dödssjuka att få läkemedel som förkortar livet, liksom i frågan om att privatpersoner själva ska få bevara askan från en anhörig. Styrelsen yrkade avslag men kongressen ville ha en mjukare linje och öppna för diskussioner genom att anse motionerna som besvarade.

I enighet med styrelsen ville man också att reglerna för begravning och spridning av aska ska vara enhetliga över hela landet.

Motverka ålderism

Samtliga motioner ovan hade förts samman under punkten om det seniorpolitiska programmet om seniorrespekt som kongressen också antog i sin helhet. Det är det tidigare ålderismprogrammet som har fått en ny form. Inom programmet behandlas bland annat hur representationen av seniorer ska öka i beslutsfattandet, hur diskrimineringslagen bör skärpas så att äldre inte ska diskrimineras inom arbetslivet, samt hur omotiverade åldersgränser inom vården slår mot äldre som går miste om behandlingar trots att de kan ha tiotals friska år framför sig.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas