Gifta sig kan bli dyr affär
Foto: Getty Images
Nyheter | Effekt

Gifta sig kan bli dyr affär

Allt fler seniorer gifter sig. Samtidigt har också allt fler någon del garantipension. Den kombinationen kan medföra ekonomiska följder att se upp med.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-06

Statistiska Centralbyrån rapporterar att antalet pensionärer som gifter sig har ökat med 360 procent under de senaste 25 åren. Förra året ingick 2 986 personer över 65 år äktenskap.

Samtidigt har i dag så mycket som 57 procent av alla pensionärer någon del garantipension, ofta som utfyllnad av inkomstpensionen.

Länsförsäkringar har analyserat vad det kan innebära privatekonomiskt.

– För pensionärer och särskilt de som förlitar sig på garantipension kan äktenskapet medföra att de får mindre att klara sig på varje månad, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

– En person med en pension på 20 500 kronor per månad som väljer att gifta sig kan gå miste om nästan 10 000 kronor före skatt per år.

Borde anpassas

Sambor utan gemensamma barn betraktas som ensamstående och erhåller därmed ett högre belopp, påpekar Länsförsäkringar i analysen. Men om de gifter sig, justeras deras garantipension ned.

Med tanke på att vi blir allt piggare och allt fler verkar testa lyckan på äldre dagar borde garantipensionen anpassas till att baseras på hushållets samlade inkomster i stället för individernas civilstånd. Det skulle spegla den faktiska ekonomiska situationen bättre, menar Trifa Chireh.

Trifa Chireh.

Länsförsäkringar har räknat ut hur mycket man går miste om i total pension före skatt per månad, vid tre olika lönenivåer, om man gifter sig efter 66 år.

Lön, bruttoTotal pension vid 66 år, ogift, bruttoTotal pension vid 66 år, gifter sig, brutto
29 000 kr/mån20 600 kr/mån19 800 kr/mån
33 000 kr/mån22 200 kr/mån21 400 kr/mån
35 000 kr/mån23 100 kr/mån22 300 kr/mån
Vid giftermål minskar garantipensionen. Total pension är allmän pension och tjänstepension. Den allmänna pensionen för dessa löner består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Beräkningen inkluderar också tjänstepension som betalas ut livet ut. Källa: Länsförsäkringar.

Det gäller också att se upp med vad som händer med bostadstillägget.

Länsförsäkringar ger följande exempel: Har man en pension på 20 500, bor i en lägenhet på 75 kvadratmeter med en hyra på 7 000 kronor och har mindre än 100 000 i förmögenhet kan man få ett bostadstillägg på 1 900 kronor per månad.

Men om man gifter sig med en person med samma förutsättningar och flyttar ihop i lägenheten kommer bostadstillägget på 1 900 kronor per månad att försvinna.

Garantipension

Ett så kallat grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft medellåg, låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Lägsta ålder för att få garantipension är 66 år.

Dölj faktaruta

Några goda råd

  1. Öppen dialog om ekonomin: Diskutera öppet både era nuvarande ekonomier och framtida planer. Det är viktigt att ni båda känner er trygga och informerade om varandras ekonomiska situation.
  2. Upprätta en gemensam budget: Gå igenom era inkomster och utgifter för att skapa en budget som fungerar för er båda. Bestäm hur ni ska dela på kostnader som hushållsutgifter och personliga utgifter.
  3. Juridiska dokument: Överväg att upprätta ett äktenskapsförord och andra relevanta juridiska dokument för att skydda era individuella intressen, särskilt om ni har barn från tidigare relationer.
  4. Boendefrågor: Utvärdera vilket boendealternativ som är mest fördelaktigt för er båda ekonomiskt och praktiskt.
  5. Separation och skilsmässa: Diskutera hur ni skulle hantera en eventuell separation eller skilsmässa när det gäller ekonomisk uppdelning.
  6. Ekonomisk beredskap vid dödsfall: Se till att ni båda förstår vad som händer med era ekonomier om en av er skulle avlida. Har ni tillräckligt med sparande och försäkringar för att den kvarvarande parten ska klara sig ekonomiskt?
  7. Se över förmånstagaren i dina tjänstepensioner: Kontrollera och uppdatera förmånstagarna för era tjänstepensioner så att de speglar era nuvarande önskemål. Hör av dig till den till den pensionsbolag där du har din tjänstepension för att kontrollera ditt val.
  8. Kontakta pensionsmyndigheten för att se hur din allmänna pension så som garantipension och bostadstillägg påverkas vid ett eventuellt giftermål.
  9. Är du änka sedan tidigare och får efterlevandepension efter din förra maka, kolla med det pensionsbolag du får pengarna ifrån för att se hur detta påverkas om du eventuellt gifter dig.

Källa: Länsförsäkringar

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas