Pensionsåldern ökar kraftigt
Foto: Getty Images
Nyheter | Arbetar mer

Pensionsåldern ökar kraftigt

Den genomsnittliga åldern för pensionsuttag har ökat med 1,2 år. Det visar Pensionsmyndigheten i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-12

Under 2023 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 66,0 år. Det är en ökning med 1,2 år jämfört med 2022 då den genomsnittliga pensioneringsåldern var 64,8 år.

Det är enligt Pensionsmyndigheten en historisk ökning som avviker stort från mönster tillbaka till 2004 där medelpensioneringsåldern legat mellan 64,6 år och 65,0 år.

– Orsaken till den stora ökningen är de tre höjda åldersgränserna som påverkar vilken tid man kan börja ta ut sin pension, säger Alma Masic som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Tvingades vänta

Höjningen av de tre pensionsrelaterade åldersgränser som riksdagen tidigare har beslutat om trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023.

Höjningen innebar bland annat att de som är födda 1961 inte kunde ta ut allmän pension under 2023 utan har fått vänta till 2024.

Går ner igen

Den kraftiga ökningen dämpas därför under 2024, tror Pensionsmyndigheten.

När personer i den yngsta årskullen påbörjar uttag av allmän pension som 63-åringar bedöms effekten bli en nedgång med 0,4 år av den genomsnittliga uttagsåldern.

Alma Masic.

– De som ingår i årskullen födda 1961 hade kanske tänkt ta ut pension vid 62 års ålder men fick nu vänta till 63 års ålder på sitt pensionsuttag. Det innebär att vi med stor sannolikhet får se ett ökat pensionsuttag vid 63 års ålder under 2024 som kommer att dra ner den genomsnittliga pensioneringsåldern, säger Alma Masic.

– Vi har uppskattat att pensioneringsåldern faller till omkring 65,6 år, baserat på beteenden vi såg vid förra pensionsåldershöjningen 2021.

Fler väntar

Rapporten visar också att spridningen i när man tar ut pension fortsätter att öka.

I årskullen född 1938 tog 77 procent ut sin pension vid 65 års ålder, en andel som har minskat för varje yngre årskull.

Av de som föddes 1958 och som därför påverkats av höjningen av garantipensionsåldern var det endast 22 procent som tog ut sin pension vid 65 års ålder.

Börjar vid 21,9 år

Rapporten, som Pensionsmyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen, visar också att den genomsnittliga utträdesåldern ur arbetskraften var 64,4 år medan inträdesåldern var 21,9 år.

För inrikes födda var den genomsnittliga intjänandetiden till pensionen 43,8 år, motsvarande siffra för utrikes födda var 22,5 år.

Foto: Getty Images

Så höjdes åldersgränserna

2023 trädde tre åldershöjningar i kraft:

• höjning av lägsta åldern för uttag av allmän inkomstgrundad pension från 62 år till 63 år
• höjning av åldern för när rätten till grundskydd infaller från 65 år till 66 år
• höjning av LAS-åldern (lagen om anställningsskydd) från 68 år till 69 år

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas