Fler och fler seniorer väljer att jobba
Foto: Getty Images
Nyheter | Arbetar

Fler och fler seniorer väljer att jobba

Var femte person i åldrarna 65–74 år arbetar. Det är mer än någonsin, visar en färsk rapport från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-20

Sedan 2005 har antalet yrkesverksamma människor i pensionsåldern ökat med 135 000. Det är 15 procent av periodens totala sysselsättningsökning, enligt rapporten.

– I debatten framställs äldre ofta som enbart tärande. Men den här rapporten visar hur viktiga de faktiskt är för svensk ekonomi och hur mycket de bidrar med, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i en kommentar till rapporten.

– Förhoppningsvis kan den leda till att äldre arbetskraft blir en naturlig del av den breda diskussionen när det gäller arbetsmarknad och näringsliv.

Kraftig ökning

Förra året ökade antalet seniorer som jobbar med 7 000 personer till den nya rekordnivån på 211 000 personer.

Seniorerna svarar därmed för en stor del av den totala ökningen av sysselsättningen sedan 2005. Bidraget till bruttonationalprodukten (BNP) har ökat starkt, visar rapporten.

Eva Eriksson.

Det är ett bra besked till svensk ekonomi, som bör tas tillvara och utvecklas, betonar Eva Eriksson.

– Arbetsmarknadens parter behöver ta ett större ansvar för att bli ännu bättre på ta vara på seniorernas kompetens.

Samma resultat

Rapporten ”Fler och fler seniorer jobbar” kom i början av april.

Ungefär samtidigt släppte SCB en annan undersökning med liknande inriktning och resultat.

Kartläggningarna har olika startår, men i övrigt är skillnaderna marginella. Slutsatserna blir ungefär desamma.

Bidrar stort

Men SCB-rapporten lyfter inte specifikt fram hur mycket seniorerna bidrar med till samhällsekonomin.

Faktum är att de arbetande pensionärernas bidrag till BNP nu är större än exempelvis hela den svenska motorfordonsindustrin som 2023 uppgick till 159 miljarder, enligt SPF Seniorernas beräkningar.

Tillskottet till BNP har ökat från 61 miljarder kronor 2005 till 170 miljarder kronor 2023.

Varje år

SPF Seniorerna gör varje år en uppdaterad rapport av seniorernas insatser på arbetsmarknaden.

Ett syfte är att visa en aspekt av hur seniorer bidrar till samhället och ekonomin i högre grad än vad många tror.

Ett annat är att man vill bidra med underlag så att den förda ekonomiska politiken utformas bättre, inte minst genom att lagar och regler underlättar för seniorer att jobba vidare.

Ta bort gränsen

Ett av SPF Seniorernas centrala krav är att politikerna ska fortsätt att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd (LAS), som sedan år 2023 ligger på 69 år.

Man bör också överväga att avskaffa åldersgränsen helt, något som bland annat Danmark har gjort.

Därför jobbar seniorer

Ett urval av studier som sammanfattas i rapporten ”Fler och fler seniorer jobbar” visar att en kärna på cirka 20 procent av seniorerna som yrkesarbetar gör det av huvudsakligen ekonomiska skäl.

Ett genomgående resultat är också att ekonomiska orsaker till att arbeta vidare efter pensionering är vanligare för kvinnor än för män.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas