Så slår okända regeln mot tidig pensionering
Foto Getty Images
Nyheter | Pensioner

Så slår okända regeln mot tidig pensionering

- 66-årsregeln är ytterligare ett exempel på att politiken saknar helhetssyn på pensionssystemet och att beslut fattats utan att man förstått konsekvenserna. Den beska kritiken kommer från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-02

Förbundsordförande Eva Eriksson menar att 66-årsregeln undergräver systemets legitimitet ytterligare och kräver att informationen om regeln och dess effekter förbättras.

SPF Seniorerna förklarar i nya rapporten ”Tidigt uttag av pension ger både lägre inkomstpension och lägre garantipension” hur regeln fungerar. Enkelt uttryckt straffas den som går i pension några år i förtid med en lägre garantipension.

Tekniskt sett kan det beskrivas så här: 66-årsregeln innebär att när garantipensionen beräknas så utgår man från den vanliga inkomstpension man har hunnit spara in till vid en pensionsålder på 66 år.

Fiktivt belopp

Men även om man slutar jobba vid exempelvis 63 års ålder räknas inkomstpensionsbeloppet upp som om man hade fortsatt att arbeta till den dag då man har rätt att ta ut garantipension, för närvarande 66 år (den så kallade riktåldern som är kopplad till befolkningens medellivslängd). Men beloppet är alltså helt fiktivt och ingenting man får i plånboken.

När man så fyller 66 år och uppnår åldersgränsen för att få ta ut garantipension beräknas garantipensionens storlek mot den fiktiva högre inkomstpensionen.

Lägre pension

Följden blir att man får en lägre garantipension än om man hade väntat med sitt uttag till 66 år.

Regeln är inte ny, men dess oönskade effekter växer i takt med att antalet garantipensionärer blir fler.

Garantipensionen

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft medel, låg eller ingen arbetsinkomst under livet.
Lägsta ålder för att få garantipension är 66 år.
I dag har nästan 60 procent av alla pensionärer någon del garantipension, i de flesta fall som utfyllnad av inkomstpensionen.

Maximal garantipension för en ensamstående är 11 603 kronor/månad. Medelbeloppet är 2 441 kronor.
För att få någon del garantipension får man inte ha över 17 654 kronor per månad i inkomstgrundad pension före skatt som ensamstående.

Dölj faktaruta

Tanken med garantipension var från början att den skulle vara ett ekonomiskt stöd för en minoritet med låg eller ingen allmän inkomstpension.

Men efter en rad politiskt beslutade ingrepp i pensionssystemet har idag cirka 57 procent av landets pensionärer en större eller mindre del garantipension.

Följden: 66-årsreglen kommer att påverka hundratusentals personers totala pensionsnivå livet ut.

Ett exempel

Person född 1958, jobbar till 66 med slutlön 30 000 kronor

  • Total pension före skatt: 20 356/månad
  • Varav garantipension: 2 186
  • Slutar jobba vid 63 (inom parentes: utan 66-årsregel)
  • Total pension före skatt: 18 144 (19 088)
  • Varav garantipension: 2 133 (3 077)
  • Skillnad: 944 kronor före skatt (703 efter skatt).

Dölj faktaruta

För personer med vanliga pensionsnivåer blir effekterna av 66-årsregeln betydande, enligt SPF Seniorernas analys.

En individ som tar ut pension före sin riktålder förlorar ekonomiskt på flera sätt, konstaterar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson som har skrivit rapporten.

Anna Eriksson.

– Utöver 66-årsregelns effekter på garantipensionen blir den inkomstrelaterade allmänna pensionen lägre livet ut och dessutom betalas högre skatt fram till året efter riktåldern.

Snårigt att förstå

Regeln är okänd för flertalet av dagens och framtidens pensionärer, konstaterar Anna Eriksson.

– Även om man skulle känna till den är det minst sagt snårigt att ta reda på hur man som enskild påverkas vid olika lönenivåer och uttagsåldrar.

– Det försvårar förstås förståelsen av pensionssystemet i allmänhet men också av hur olika pensionsdelar beräknas och påverkas av olika livsval.

Så stora blir förlusterna

I rapporten finns exempel på hur det kan slå vid slutlöner på 30 000, 34 000 respektive 38 000 kronor.

När pensionsuttag sker vid 63, 64 och 65 år betyder 66-årsregeln mellan 300 och 900 kronor i lägre total pension efter skatt varje månad.

Skillnaderna beror på slutlön och ålder för pensionsuttag, ju tidigare uttag desto större blir den negativa effekten. På årsbasis blir det förluster på 3 800-10 600 kronor efter skatt.

Effekten av 66-årsregeln kvarstår livet ut, och totalt under en 20-årsperiod blir förlusten mellan 75 000 och 212 000 kronor efter skatt.

Dölj faktaruta

Förbundsordförande Eva Eriksson kräver inte bara att informationen om 66-årsregelns effekter förbättras och förenklas.

Hon problematiserar också själva regeln.

– Avsikten med 66-årsregeln är att garantipensionen i ett senare skede inte ska kompensera för tidigt uttag, vilket är rimligt. Men den negativa effekten är som vi visar i rapporten orimligt stor.

Eva Eriksson.

För att 66-årsregeln ska kunna anses skälig är det grundläggande att alla människor kan försörja sig genom arbete eller sociala ersättningar till åldern när garantipension blir aktuell, betonar Eva Eriksson.

Politiskt ansvar

Men varken trygghetssystem, pensionsåldersignaler eller åtgärder för ett längre arbetsliv har stöttat människor tillräckligt.

– Tvärtom har andelen som tar ut pension i förtid ökat och många väntas ta ut pension före riktåldern också framöver, säger Eva Eriksson.

– Här har förstås politiken ansvaret att se till så att samspelet mellan trygghetssystem, arbetsmarknad och pensionssystem fungerar, och överväga om det är rimligt att individen ska betala genom lägre pension när det brister i detta samspel.

66-årsregeln

”Innebär att när möjlighet till garantipension beräknas så används en inkomstrelaterad pension men omräknad som om den hade tagits ut vid 66 års ålder – oavsett när pensionsuttaget sker. För den som tar ut allmän pension före sin riktålder blir då detta fiktiva inkomstpensionsbelopp i själva verket högre. Det leder i sin tur till en lägre garantipension, jämfört med om den faktiska utbetalade inkomstpensionen hade legat till grund för beräkningen.”

Ur SPF Seniorernas rapport

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas