LO varnar politikerna för svek om pensioner
LOs ordförande Susanna Gideonsson. Foto: Fredrik Sandin Carlson
Nyheter | Sätter press

LO varnar politikerna för svek om pensioner

Trycket ökar på Pensionsgruppen att leverera förslag som väsentligt höjer folkets inkomstpensioner. Ett nytt utspel från LO får starkt stöd av SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-08

LO uttrycker en hård kritik mot politikerna som man menar inte håller vad de lovar när det gäller dagens pensioner.

Tanken med systemet var att den allmänna pensionen skulle bli omkring 60 procent av lönen efter drygt 40 års arbete.

Men i stället får en anställd i ett LO-yrke inte mer än drygt halva lönen i inkomstgrundad pension när hen går i pension efter ett långt arbetsliv, konstaterar LOs ordförande Susanna Gideonsson i en debattartikel.

– Pensionsgruppen som finns till för att värna pensionssystemet har inte säkrat de pengar som krävs för bättre pensioner i framtiden, skriver Susanna Gideonsson och lägger till en tydlig varning till politikerna som numera kommer från samtliga åtta riksdagspartier i den nyligen ombildade Pensionsgruppen.

Tänker inte stödja

– Vi ser inte att det är möjligt för LO att stå bakom systemet i framtiden om det inte längre fyller sin funktion.

Pensionsgruppen har nyligen inlett sitt arbete med att utreda möjligheterna att höja pensionerna med hjälp av pensionssystemets överskott. Gruppen ska också analysera om avgifterna in till systemet behöver höjas.

Bör ta chansen

Det här skulle kunna vara ett ”gyllene tillfälle att kickstarta den upprustning” som behövs, menar LO som listar sina krav:

• Utredningen bör ges ett tilläggsdirektiv att se över hur pensionsnivåerna kan förbättras, inte bara upprätthållas.

• Pensionsavgiften måste höjas. Det kan finansieras genom en sänkning av den så kallade allmänna löneavgiften: ”Den avgiften går i dag rätt in i statskassan, i stället för till löntagarnas ekonomiska trygghet.”

• Tjänstepensionen ska vara ett komplement till en stark allmän pension. LO kräver därför att utredningsdirektivet om att ta hänsyn till förekomsten av kompletterande tjänstepension stryks.

• Stärk pensionsskyddet vid sjukdom och arbetslöshet, rusta upp sjukförsäkring, arbetsmiljöarbete och möjligheter till omställning.

Håller med

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson anser att LOs inlägg är ”utmärkt”.

– Vi instämmer i det mesta och ställer oss bakom kravet på att en höjd allmän pension för dagens och framtidens seniorer åstadkoms genom en omfördelning inom befintlig arbetsgivaravgift.

Anna Eriksson.

LOs syn på tjänstepensionen är också något som SPF Seniorerna ofta påpekar: tjänstepensionen ska vara ett komplement och inte en räddningsplanka och därför bör Pensionsgruppen bortse från tjänstepensionerna när man ska utreda avgiftsfrågan.

– Vi instämmer också i att passiviteten i pensionsfrågorna måste upphöra. Politiken behöver inse att systemet inte levererar som det var tänkt och att ansvaret för den uppkomna situationen ligger tungt på Pensionsgruppens axlar, säger Anna Eriksson.

Löpande översyn

Varken andra pensionsdelar, andra inkomsttyper eller arbete till riktåldern kommer att fixa pensionerna.

– Istället krävs högre avsättningar som ger en förstärkt allmän pension för dagens och framtidens pensionärer, men också att systemet framöver genomgår löpande översyner. Som LO tar upp så krävs det då en dialog mellan civilsamhälle, arbetsmarknadens parter och politiker, understryker Anna Eriksson.

Det tycker LO

Debattartikeln är undertecknad av LOs ordförande Susanna Gideonsson, förste vice ordförande Therese Guovelin och avtalssekreteraren Torbjörn Johansson.
Här hittar du hela debattartikeln.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas