Snabbt uttag av pension kan ge kalldusch
Foto: Getty Images
Nyheter | Risk

Snabbt uttag av pension kan ge kalldusch

En chock kan vänta den som tar ut sin tjänstepension på kort tid. Den varningen kommer från Länsförsäkringar.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-18

Färska siffror från Länsförsäkringar visar att många tar ut sin tjänstepension under kortast möjliga tid, vilket är fem år.

Med data från 376 000 pensionärer visar statistiken att ungefär var tredje tar ut pensionen under fem år.

Länsförsäkringars pensionsekonom Trifa Chireh tror att anledningen är att säkra ekonomin.

Men det finns en fara med att göra så, poängterar hon:

– En kalldusch kan vänta den som tar ut pensionen på fem år. Hen har då i värsta fall endast den allmänna pensionen kvar, vilket kan göra det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Sjunker drastiskt

Länsförsäkringars uträkning visar att den som väljer att ta ut sin pension under fem år och har en lön på 45 000 kronor får se sin pension sjunka med drygt 27 000 kronor per månad efter fem år.

Till en början blir pensionen hög. Under de första åren blir summan 47 608 kronor, men efter fem år är tjänstepensionen slut. Nu blir månadsinkomsten endast 20 398 kronor. Pensionen sjunker alltså med drygt 27 000 kronor.

Lön (brutto)Så här mycket får du i pension per månad om du tar ut tjänstepensionen på fem år (brutto) Allmän pension och tjänstepensionEfter fem år får du så här mycket i resten av livet per månad (brutto) Allmän pensionSå här mycket får du per månad om du i stället väljer livslång utbetalning på tjänstepensionen (brutto) Allmän pension och tjänstepension
29 000 kronor33 691 kronor16 156 kronor20 568 kronor
35 000 kronor38 911 kronor17 748 kronor23 071 kronor
45 000 kronor47 608 kronor20 398 kronor27 242 kronor
Tabellen visar bland annat att den som väljer att ta ut sin pension under fem år och har en lön på 45 000 kronor får se sin pension sjunka med drygt 27 000 kronor per månad efter dessa fem år. Källa: Länsförsäkringar

Tjänar man i stället 35 000 kronor under arbetslivet skulle de första åren som pensionär ge en inkomst på 38 911. Men sedan skulle pensionen sjunka till endast 17 748 i månaden. Där blir skillnaden cirka 17 000 kronor.

Fler kvinnor

Trifa Chireh konstaterar i ett pressmeddelande att kvinnor tenderar att i högre grad välja kortare utbetalningsperioder. Detta trots att deras medellivslängd är längre än männens.

Enligt statistiken väljer 39 procent av kvinnorna den kortaste betalningstiden på fem år jämfört med 33 procent av männen.

Lägre pension

Trifa Chireh påpekar att kvinnor idag i genomsnitt har en pension som är cirka 7 000 kronor lägre. Detta ekonomiska gap tror hon kan tvinga många kvinnor att ta ut sin pension på kort tid.

– Det som får många att välja den kortare utbetalningstiden kan bero på att allt blivit mycket dyrare under de senaste åren och att man har kvar bostadslån och barn som bor kvar hemma. Statistik visar samtidigt att allt fler pensionärer hamnar hos Kronofogden.

Trifa Chireh.

– Det är viktigt att planera för ett aktivt liv då vi lever allt längre och se till att utbetalningarna blir jämna över flera år och inte bara under några år. Om du går i pension när du är 65 år och väntas leva till du är 85 år ska pengarna räcka längre än fem år, säger Trifa Chireh och hänvisar till en rad möjliga åtgärder (se faktaruta längre ner).

Var man bor spelar roll

Länsförsäkringars utredning visar att det finns andra stora skillnader i när och hur personer väljer att ta ut sin pension.
Var man bor i landet är en faktor som skiljer pensionärerna åt. Personer boende i Gävleborg toppar län med kort utbetalningstid.

Dölj faktaruta

Se upp med det här

Det finns sex fallgropar du bör undvika vid planering och uttag av pensionen, enligt Länsförsäkringars expert:

  1. Ta inte ut pensionen för snabbt: Planera för ett aktivt liv då vi lever allt längre och se till att utbetalningarna blir jämna över flera år för att säkerställa en hållbar ekonomi under pensionen och inte bara under några år. Om man har en sjukdom eller andra omständigheter som gör att man inte förväntar sig att leva lika länge som genomsnittet, kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att ta ut pensionen på kort tid.
  2. Undvik onödigt hög skatt: Om du tar ut pensionspengarna under en kort period kan det leda till högre inkomstskatt, om detta gör att du överstiger gränsen för statlig inkomstskatt. Detta kan innebära att en större del av din pension går till skatt än om du sprider ut uttagen över en längre tid.
  3. Sänk inte placeringsrisken för tidigt: Tänk på att du kan leva i minst 20-25 år efter pensioneringen, våga ta relativ hög risk och förvalta ditt sparande även om pensionen är under utbetalning. Här gäller det att hitta en balans i risknivån om du har marginaler i din ekonomi.
  4. Se över efterlevandeskyddet: Din familjesituation kan ha förändrats sedan du började spara till pensionen. Ta hänsyn till detta och överväg om du behöver behålla eller ta bort efterlevandeskyddet i dina pensioner. Pensionskapitalet som du inte tar ut kan ses som en inkomstförsäkran till efterlevande. Om du tar bort skyddet i din tjänstepension ökar din pension med upp till 10 procent.
  5. Överväg att flytta pensionskapitalet: Om möjligheten finns, överväg att flytta ditt tjänstepensionskapital till ett annat bolag om det kan ge bättre villkor och avkastning. Det absolut viktigaste att tänka på när det gäller flytten är att det ska bli bättre och då kan det vara en idé att flytta till ett starkare bolag.
  6. När pensionen är under utbetalning så går det inte att ändra utbetalningsplanen: När utbetalningarna från tjänstepension och privatpensionssparande väl har börjat är möjligheten att ändra utbetalningsplanen begränsade. Det beror på att utbetalningarna från en pensionsförsäkring under de fem första åren måste göras med samma eller stigande belopp. Femårsregeln kommer från skattelagstiftningen. Den innebär att det inte går att göra ett uppehåll i pensions-utbetalningarna eller att förlänga utbetalningstiden under de fem första åren. Det gäller både om man har privat pensionssparande eller tjänstepension oavsett om det är en kollektivavtalad tjänstepension eller en individuell sådan.

Källa: Länsförsäkringar

Dölj faktaruta

”Politikerna bär ett ansvar”

SPF Seniorerna anser att politiken bär ett ansvar för att många väljer att ta ut sin tjänstepension på bara fem år.

– En robustare pensionsinkomst uppnås genom att den allmänna pensionen förstärks och att tjänstepensionen återgår till rollen som en komplettering, slår SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson fast.

– Politiken bör ta in hur fördelningen inom den totala pensionen har förändrats de senaste 15-20 åren, där tjänstepensionen har blivit allt viktigare samtidigt som den allmänna pensionen har försvagats.

Anna Eriksson.

Politikerna behöver formulera mål om hur stor den allmänna pensionen ska vara och om tjänstepensionen ska vara ett komplement som det var tänkt eller en nödvändighet som den blivit idag, säger Anna Eriksson.

– Därefter vill vi se att man kommer fram med åtgärder som stärker den allmänna pensionen.

En analys behöver också göras av effekterna av uttag av tjänstepension på kort och lång tid.

– Efter det bör man fundera på möjliga justeringar som rör tjänstepensionen i samråd med arbetsmarknadens parter, säger Anna Eriksson.

Vad kan det vara för åtgärder som SPF Seniorerna efterlyser?

– Det är främst en fråga för politiken och parterna. Men flexibilitet när det gäller att kunna pausa och ändra uttagstid i uttagsvalet av tjänstepensionen oavsett ålder på den försäkrade, oavsett status på utbetalningen och oavsett avtal är en lågt hängande frukt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas