Pensionen räcker till halv lön
Foto: Getty Images
Nyheter | Hälften kvar

Pensionen räcker till halv lön

Den allmänna pensionen räcker till 50 procent av slutlönen. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2024-03-26

Rapporten visar att de 65-åringar som gick i pension 2022 i genomsnitt fick ut 79 procent av sin tidigare lön i pension.

Men då lägger man ihop både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Räknar man enbart med den allmänna pensionen orkar den så kallade kompensationsgraden – alltså andel pension i förhållande till slutlön – bara upp till 50 procent.

Fortsätter falla

Sedan 2008 har kompensationsgraden sjunkit med sex procentenheter, baserat på samma pensionsålder, alltså 65 år. Detta bortsett från inflationens effekter.

Orsaken är den högre medellivslängden. När vi lever längre men behåller pensionsåldern oförändrad blir effekten på pensionerna negativ, eftersom det pensionskapital man har sparat in under sitt yrkesliv ska fördelas på flera år som pensionär.

Kristin Kirs.

– Den beslutade pensionsåldershöjningen förväntas motverka den fallande kompensationsgraden, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten och en av rapportförfattarna, i en presskommentar.

Gamla löften

Det understryks också av Anna Pettersson Westerberg, ny generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

Hon tror att politikernas löften från 1990-talet då pensionssystemet infördes om 60 procents kompensationsgrad kan infrias inom en snar framtid, ett par år.

Anna Pettersson Westerberg.

– När åldershöjningarna slår igenom så kommer så klart kompensationsgraderna i det allmänna systemet att höjas, säger hon till Dagens Nyheter.

Pensionsmyndighetens beräkningar är ett underlag som har beställts av regeringen. Myndigheten har gjort ett flertal rapporter i ämnet, något som Senioren tidigare har rapporterat om.

Kompensationsgrad trubbigt mått

Den exakta definitionen är enligt Pensionsmyndigheten ”den första pensionsutbetalningen i förhållande till inkomsten strax före pensioneringen”.

Men måttet är trubbigt om man vill veta om pensionssystemet levererar tillräckliga pensioner att leva på, skriver myndigheten:

”Exempelvis ger en sänkt inkomst åren före pensionering en betydligt högre kompensationsgrad än vad en rak lönekurva ger. På samma sätt gör en kraftig löneökning de sista åren före pensionering att kompensationsgraden påverkas negativt, trots att pensionen i kronor ökat något genom inkomstökningen.”

Dölj faktaruta

Allmän pension och tjänstepension födda 1957 (65 år)Allmän pension födda 1957 (65 år)
Låg inkomst kvinna129106
Låg inkomst man123103
Medelinkomst kvinna7249
Medelinkomst man7551
Hög inkomst kvinna6034
Hög inkomst man6635
Alla7951
Tabellen innehåller medianvärdet av kompensationsgraderna i procent för olika inkomstkategorier. Källa: Pensionsmyndigheten

”En förödande utveckling”

SPF Seniorerna har länge pekat på att kompensationsgraderna sjunker successivt, vilket framgår av Pensionsmyndighetens olika genomgångar.

– Det är verkligen en förödande utveckling, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

Pensionsmyndigheten lägger mycket fokus i sin studie på de som går i pension vid 65 års ålder.

– Alla de som går tidigare än så vilket är omkring var tredje i varje årskull ingår då inte, och överlag gäller ju tidigare pensionering desto lägre pension.

– Det som hjälper upp den totala pensionens kompensationsgrad är tjänstepensionen, men här gäller det att vara försiktig eftersom kortvariga uttag av tjänstepensionen driver upp siffrorna i starten av pensionärslivet, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

SPF Seniorerna har därför pekat på behovet att ta fram nya mått som visar pensionsnivån också vid högre åldrar som 75 och 80 år.

– Det är positivt att Pensionsmyndigheten denna gång också lagt in ett mått som visar på kompensationsgraden för allmän pension i åldern 62-70 år, vilken ligger på 46 procent.

Anna Eriksson pekar på behovet av en förstärkning av inkomstpensionen – för dagens och framtidens pensionärer.

– Tyvärr har politiken gjort alldeles för lite för att stärka den inkomstrelaterade allmänna pensionen. Inte heller har de tagit åtgärder för ett verkligt längre arbetsliv på allvar.

Det i sin tur leder inte bara till lägre kompensationsgrader utan också till att respektavståndet blir mindre och mindre.

– För att få upp pensionerna i framtiden kommer det inte att räcka med ett längre arbetsliv, högre avgifter behövs också, menar Anna Eriksson.

Dölj faktaruta

Rapporten

”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader” – här finns rapporten i sin helhet.

Dölj faktaruta

Stora skillnader

Enligt rapporten får höginkomsttagare i genomsnitt 64 procent av slutlönen, medan låginkomsttagare får 127 procent.

Den allmänna pensionens kompensationsgrad för höginkomsttagare är 35 procent, men när man lägger till tjänstepensionen stiger kompensationsgraden till 64 procent.

Att det för låginkomsttagare kan bli en högre samlad pension än slutlönen beror på att garantipensionen fyller på vid låga inkomster.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-03-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas