Så faller inkomsten efter pension
Foto: Getty Images
Nyheter | Tufft

Så faller inkomsten efter pension

Inkomsterna sjunker mellan 25 och 14 procent när man går i pension. Det visar Pensionsmyndigheten i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-26

Analysen visar att den så kallade kompensationsgraden – pension som procentandel av lönen åren närmast före pensioneringen – inklusive tjänstepension i genomsnitt var mellan 75 och 86 procent av den lön man hade under åren före pensioneringen. ¨

Rapporten ”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader” publicerades 20 april och är Pensionsmyndighetens svar på ett regeringsuppdrag att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper och deras kompensationsgrader.

Rapporten beskriver genomsnittliga utfall för individer som under perioden 2014 till 2020 fyllde 65 år och då tog ut sin pension, det vill säga personer som är födda 1949-1955.

– Den allmänna pensionen har för nyblivna pensionärer med medelinkomst varit mellan 53 och 59 procent av lönen åren före pensionsinträdet. För personer med låg inkomst har den allmänna pensionen varit mellan 62 och 71 procent av slutlönen och för personer med hög inkomst mellan 38 och 42 procent, säger Kristin Kirs som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

– Den allmänna pensionens låga kompensationsgrad för höginkomsttagare beror på att det bara är inkomster upp till motsvarande 532 500 kronor per år som försäkras. De högre inkomsterna är istället försäkrade genom tjänstepensionsavtal som bedöms omfatta drygt nio av tio löntagare, säger Kristin Kirs.

Kristin Kirs.

Anna Eriksson är sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna. Hon påpekar att knappt halva årskullen ingår i studien, vilket innebär att de som tar ut pension tidigt eller sent saknas.

– Flera faktorer driver upp kompensationsgraden vilket myndigheten också nämner, men det så kallade förskottet i allmän pension beaktas inte heller, säger Anna Eriksson. Det bidrar ju också till att kompensationsgraden är högre i början av uttagstiden som pensionär.

75-åringarna

– Överlag bör myndigheten överväga att i högre grad redovisa tjänstepension separat, tycker Anna Eriksson. Tjänstepensionen blir allt viktigare och bör vara med, men det är den allmänna pensionens utveckling som är myndighetens huvudansvar att följa upp och beskriva.

Det vore också belysande om man kunde komplettera analyserna vid 65 års ålder med motsvarande mått vid 75 års ålder, föreslår hon.

Så går pensionen ner

Faktisk kompensationsgrad för födda 1955 som tog ut hel allmän pension 2020

Vänstra kolumnen: Kompensationsgrad Allmän pension, % Högra kolumnen: Kompensationsgrad Allmän pension + tjänstepension, %

Inkomstgrupp Allmän pension + Tjänstepension
Låg inkomst kvinna 68 86
Låg inkomst man 70 82
Medelinkomst kvinna 53 79
Medelinkomst man 58 84
Hög inkomst kvinna 40 75
Hög inkomst man 41 84

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Samma dag som rapporten släpptes kom ytterligare ett kontroversiellt inlägg i pensionsdebatten:

Swedbanks privatekonomer och senioranalytiker presenterar beräkningar av hur pensioner kan höjas utan att avgifterna in i systemet behöver höjas.

En väg är att omfördela den allmänna pensionen, alltså pensionen som kommer från staten, så att en större del placeras i fonder på börsen, framhåller Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Arturo Arques.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del som placeras i fonder eller i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa.

Sedan premiepensionen infördes 1995 har den genomsnittliga värdeökningen varit 7,5 procent per år medan inkomstpensionen som följer inkomstutvecklingen i samhället har räknats upp med 3,1 procent per år, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

– Genom att avsätta en högre andel av den allmänna pensionen till premiepensionen kan pensionerna öka, förklarar Arturo Arques.

För en undersköterska med 24 000 kronor i lön sätts det med nuvarande fördelning av 600 kronor varje månad till premiepension. Genom att öka premiepensionen från 2,5 till 5 procent blir avsättningen i stället 1 200 kronor per månad.

– För en undersköterska i 23-årsåldern skulle en fördubblad avsättning till premiepensionen öka pensionen med 1 800 kronor per månad, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Skulle slå hårt

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson reagerar med förvåning på Swedbanks resonemang.

– Om man bara höjer premiepensionens del och minskar inkomstpensionen och alltså håller den totala avsättningen intakt, så kommer det att drabba dagens pensionärer eftersom mindre pengar då avsätts till fördelningssystemet, alltså inkomstpensionen och mer till premiepension som är individens egen.

Anna Eriksson.

SPF Seniorerna menar i stället att avsättningen till inkomstpension måste öka, den kan inte vara kvar på dagens nivå och definitivt inte minska.

– Om man vill öka på premiepensionen måste det ske samtidigt som inkomstpensionen också ökar, understryker Anna Eriksson. Det första gynnar enbart framtidens pensionärer men missgynnar åtminstone inte dagens.

– Swedbanks förslag om att öka premiepensionen genom en minskning av inkomstpension slår mot dagens pensionärer samtidigt som dagens löntagare gynnas. Det förefaller inte generationsneutralt, avslutar Anna Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas