Så stort blir glappet mellan lön och pension
Foto: Getty Images
Nyheter | Tappar

Så stort blir glappet mellan lön och pension

Nyblivna pensionärers pension blir mellan 72 och 110 procent av lönen. Det lyfter Pensionsmyndigheten fram i en rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-24

Det är den så kallade kompensationsgraden, alltså pension i förhållande till slutlön, för 65-åringar som tog ut hel pension år 2021 som i genomsnitt blev mellan 72 och 110 procent, enligt nya rapporten ”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader”.

Rapporten – som tagits fram på uppdrag av regeringen – innehåller faktiska beräkningar utifrån uppgifter om utbetalda pensioner och teoretiska beräkningar utifrån en typfallsmodell.

Kompensationsgraderna bygger förutom på uttag av hela inkomst- och premiepensionen också på uttag av tjänstepensionen.

Kristin Kirs.

– Inkomstminskningen som inträffar när man går från att vara löntagare till att vara pensionär är för medel- och höginkomsttagare i genomsnitt mellan 28 och 16 procent. Låginkomsttagare får däremot i genomsnitt en inkomstökning vid pensionering, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning och författare till rapporten i en kommentar.

Tjänstepensionen

Att kompensationsgraderna är så pass höga beror bland annat på att många personer har en svag inkomstutveckling åren före pension. Vissa går till och med ner i inkomst, frivilligt eller ofrivilligt. En låg slutlön höjer kompensationsgraderna, konstaterar rapporten.

– En annan förklaring är att tjänstepensionen ofta tas ut tidsbegränsat. Det ger en högre tjänstepension under ett antal år men som efter den angivna tiden upphör, säger Kristin Kirs.

Höjer kraftigt

Det finns stora variationer mellan både grupper och individer.

Den höga kompensationsgraden för låginkomsttagare beror bland annat på garantipensionen som höjer pensionen kraftigt för dem som haft låga inkomster under arbetslivet, betonar Pensionsmyndigheten i rapporten.

Hela rapporten

Här kan du ta del av rapporten ”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader” som släpptes den 8 maj.

Dölj faktaruta

Den allmänna pensionens låga kompensationsgrad för höginkomsttagare beror på att det bara är inkomster upp till motsvarande 599 250 kronor per år som försäkras. De högre inkomsterna är i stället försäkrade genom tjänstepensionsavtal, säger Kristin Kirs.

Kan visa fel

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson:

– Att löpande följa upp detta mått är värdefullt för att kunna se utvecklingen över tid. Men man behöver komma ihåg att det kan bli missvisande att fokusera på pensioner runt 65 års ålder.

Ögonblicksbild

Siffrorna blir ”uppskruvade”, menar Anna Eriksson som betonar att Pensionsmyndigheten själv påpekar att beräkningarna inte tar hänsyn till i vilken grad kortvariga uttag av tjänstepension påverkar.

– Med andra ord säger siffrorna inte mycket om pensionen för samma grupp pensionärer om 5, 10 eller 15 år, och inte heller mycket om pensionen för hela gruppen pensionärer idag.

Anna Eriksson.

Pensionsmått som står sig över tid och inte bara ger en ögonblicksbild bland nyblivna seniorer behöver utvecklas, anser Anna Eriksson. Sådana perspektiv saknas nästan helt i dagens pensionsdebatt.

– Viktigt att ha i minnet att människor i regel går ner i inkomst eller helt eller delvis har ersättningar från trygghetssystemen åren före pension, vilket Pensionsmyndigheten också konstaterar. En lägre inkomst innebär förstås att kompensationsgraden blir hög när man går i pension.

Inte en heltidslön

Både människor och pensionsreformen på 90-talet sätter den allmänna pensionen i förhållande till en heltidslön när man ska avgöra vilken kompensationsgrad det blir när man går i pension, fortsätter Anna Eriksson.

– Myndigheten skulle kunna överväga att betona att det är de faktiska inkomsterna före pensionering man har utgått från och inte en heltidslön när man gör den här typen av analyser.

InkomstgruppKompensationsgrad allmän pension, %Kompensationsgrad allmän pension + tjänstepension, %
Låg inkomst kvinna88110
Låg inkomst man87104
Medelinkomst kvinna5478
Medelinkomst man5684
Hög inkomst kvinna3872
Hög inkomst man3979

Källa: Pensionsmyndigheten
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-24
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas