Sparpengar och arv går till mat och el
Foto: Getty Images
Nyheter | Pressade

Sparpengar och arv går till mat och el

För hälften av seniorerna räcker inte längre pensionen för att betala vardagsutgifterna. Det visar en ny undersökning från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-02

SPF Seniorernas så kallade Seniorbarometer fokuserar denna gång på hur medlemmar i SPF Seniorerna upplever den våg av kraftiga prisökningar som satt sin prägel på det senaste året.

Undersökningen genomfördes under perioden 22 februari-1 mars. 1 372 personer svarade på följande frågor, alla med möjlighet att ange flera alternativ.

  1. I stort sett alla priser i samhället har stigit det senaste året. Är det några kostnader som ditt hushåll upplever som mer belastande än övriga?
  2. Har ditt hushåll använt andra inkomster utöver pension för att kunna betala för vanliga utgifter som livsmedel, fritid, kläder eller hälsorelaterat under året?
  3. Har den ökande inflationen det senaste året påverkat ditt hushålls livskvalitet?
  4. Finns det någon eller några privatekonomiska sakfrågor som du anser att politiken bör fokusera särskilt på den närmaste tiden?

Arvet går åt

På den andra frågan – om man använt andra inkomster utöver pension för att betala vardagsutgifter under året – svarar 29 procent att man använt sina sparpengar eller arv.

Sex procent har kunnat använda arbetsinkomster. Lika stor andel uppger att de fått ekonomisk hjälp av bekanta, att man sålt saker eller använt andra inkomstslag.

Men alla har inte sådana möjligheter – nio procent av de svarande har inga inkomstkällor utöver pensionen.

Hälften svarade att de hittills har klarat av sina vardagsutgifter – som livsmedel och fritid – med sin pension, eller sina pensioner om man är två i hushållet.

– Det är vanligare bland ensamstående att ange sparpengar som svar medan sammanboende hushåll i högre grad svarar att hushållet klarar sig på pensionen, kommenterar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

Fler män än kvinnor anger att de klarar sig på pensionen.

32 procent anger att det i första hand är livsmedelspriserna som är tyngst för hushållet.

En fjärdedel pekar på elpriserna. Drivmedel och transporter anges av 20 procent av de svarande.

– Elpriser är ett klart vanligare svar för husägare, medan höga livsmedelskostnader i högre grad anges bland de i hyres- och bostadsrätt, konstaterar Anna Eriksson.

Känner oro

Undersökningen ger tydliga bilder av hur livskvaliteten har påverkats negativt. Nästan var femte säger att man har det kallare hemma och nästan lika många anger att man känner oro.

Andra följder av den ökande inflationen är att 12 procent har prioriterat bort kläder, skor och hygienartiklar, medan 10 procent säger att man har valt bort bort fritid, nöjen och socialt umgänge.

Sammantaget har livskvaliteten påverkats negativt hos 69 procent av de svarande hushållen, medan 29 procent anger att man inte påverkats.

Vad kan då ansvariga politiker göra? SPF Seniorernas medlemmar ger två tydliga svar: 29 procent trycker på högre pensioner och 25 procent på lägre matpriser.

Sedan följer alternativen elstöd, lägre skatter och lägre räntor eller hyror med 16, 14 respektive 7 procent av svaren.

– Totalt vill 90 procent av de svarande hushållen se privatekonomiska åtgärder från politiken den närmaste tiden.

Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson konstaterar att det är väldigt många pensionärer som nu oroas av ekonomin.

– Vi har tittat ingående på enkätsvaren, och det är oerhört tydligt att mat och energi är stora kostnader som drabbar många hårt, men de fattigaste drabbas allra hårdast, säger hon i en kommentar.

Sänk matmomsen

Långsiktigt kan vi inte ha så här höga livsmedelspriser, säger Eva Eriksson.

– Vi tycker att man ska sänka matmomsen under en bestämd period. Det är också kortsiktigt, men något måste göras.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-02
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas