Ingenting till 57-or i regeringens nya budget
Finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet
Nyheter | Vårbudget

Ingenting till 57-or i regeringens nya budget

Det blev fyra miljarder i nya utgifter i regeringens vårbudget. Men ingenting till kommunerna och regionerna och 57-ornas högre skatt kvarstår.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-18

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) la på måndagen (17/4) fram regeringens och Sverigedemokraternas vårbudget.

Ur seniorperspektiv saknas det mycket, enligt de kritiska kommentarer som kom i strid ström under dagen, bland annat från SPF Seniorerna.

– För äldreomsorgen behövs tillskott i miljardnivå, dessa uteblir i vårbudgeten men jag utgår ifrån att regeringen återkommer med detta i höstbudgeten, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Saknar besked

Kommuner och regioner får alltså inga förstärkta statsbidrag. Regeringen anser att de 12 miljarder som redan ligger i 2023 års budget måste räcka.

Detta trots att SKR, Sveriges kommuner och regioners intresseorganisation, räknar med att regionerna kommer att gå med 19 miljarder i underskott nästa år och kommunerna med fem miljarder.

Anders Henriksson (S). Foto: Thomas Carlgren

– För att säkra välfärden i det här tuffa ekonomiska läget hade kommuner och regioner redan nu behövt besked om hur bidragen kommer att se ut under 2024. Det hade gett möjlighet till långsiktig planering i stället för att riskera snabba neddragningar, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Regeringen ser att nästa år kommer att bli svårt och då är det viktigare än någonsin med tidiga besked. Vi hade också velat ha ett besked om hur det blir med äldreomsorgslyftet.

Drabbar äldre

Bland kritikerna sällar sig exempelvis fackförbundet Vision som i en kommentar befarar att ”det stora glappet mellan välfärdens behov och ett tufft ekonomiskt läge kommer att märkas i de verksamheter som redan är sköra och har stora behov av förstärkningar. Det handlar inte minst om äldreomsorgen, socialtjänsten och sjukvården.”

Veronica Magnusson.

– I slutänden är det sjuka, äldre, barn och familjer som drabbas när arbetsmiljön brister och personalen går på knäna, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Ingen sänkt skatt

De skattesänkningar som i valrörelsen utlovades till alla pensionärer skjuts upp, också i denna budget.

Inte heller föreslås några lättnader för hushållen, trots den höga inflationen.

– Många seniora hushåll pressas och oroas av prisökningarna och har sett sin livskvalitet försämras det senaste året, detta gäller också en del hushåll i yrkesaktiv ålder. Det är därför förvånande att regeringens vårbudget ekar tom på sådana åtgärder, säger Eva Eriksson som upprepar kravet på regeringen att under sex månader avskaffa matmomsen på basvaror.

Eva Eriksson.

– Det skulle stötta de med svagast inkomster och kan dessutom genomföras omgående, menar Eva Eriksson.

Försvaret

Vad prioriterar då regeringen i sin vårbudget? Här är några av de viktigaste posterna:

  • Av de fyra miljarderna som regeringen avsätter i sin budget utgör en förlängning och höjning av det tillfälliga bostadstillägget till barnfamiljer en 720 miljoner.
  • Försvaret får 660 nya miljoner, bland annat till förberedelser för ett svenskt Natomedlemskap.
  • 470 miljoner kronor ska gå till fler vuxenutbildningsplatser.
  • Kriminalvården får ytterligare 300 miljoner kronor för att hantera en ökad beläggning.

Inget till 57-or

Årets skattesmäll mot de pensionärer som är födda 1957 kommenteras inte alls av regeringen.

– Den orättvisa skatten för årskull 1957 måste avskaffas, och tydliga besked till de 110 000 drabbade krävs, säger Eva Eriksson.

Inget utrymme

Kombinationen av inflation och lågkonjunktur som väntas pågå till och med 2025 ger ett mycket begränsat manöverutrymme, enligt finansministern. Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år och arbetslösheten öka till 7,9 procent.

Med krig i närområdet, en ansträngd situation på energimarknaderna i Europa och den högsta inflationen på över 30 år befinner sig Sverige i ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge, säger Elisabeth Svantesson.

Äldreforskning

Några plus finns dock i vårbudgeten när det gäller vård och omsorg, noterar SPF Seniorerna.

– Positivt är fortsatt stöd till kommunernas ansträngningar att i äldreomsorgen minska timanställningar och utöka sjuksköterskebemanningen, och att öka både ordinära och särskilda boenden för äldre, säger Eva Eriksson.

– En förstärkning rörande forskning inom äldreområdet är också ett steg i rätt riktning.

De viktigaste förslagen

Siffrorna anger belopp i miljoner kronor:

Förlängt och höjt tillägg i bostadsbidraget till barnfamiljer: 720
Utökat antal platser i yrkesutbildningen: 719
Natoavgift och militära Natoanpassningar: 660
Mer pengar till kriminalvården: 300
SFI för ukrainare: 100
Mer pengar till arbetsförmedlingen: 50
Höjda anslag för Säpo: 50
Fler familjehem för utsatta barn: 50
Ökat stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 27,5
Extra medel till Konkurrensverket: 12
Ökat anslag till forskning/SciLifeLab: 10
Ökat anslag till Spelinspektionen: 2,4
Ökade sjuklönekostnader: 800
Övriga anslagsökningar: 500

Källa: TT

Dölj faktaruta

Några nya pengar under anslaget ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet” blir det inte, enligt Socialdepartementet.

– Inga extra medel tillförs det anslaget som kallas ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet” i vårändringsbudgeten, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenjes (M) pressekreterare Sebastian Tham till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas