Flera vallöften saknas i budgeten
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) på tisdagens pressträff. Foto: Regeringskansliet
Nyheter | budget

Flera vallöften saknas i budgeten

Ingen sänkt skatt på pensioner men däremot får äldre ett förstärkt jobbskatteavdrag. Det framgår av den nya regeringens första budget.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-08

I valrörelsen utlovade Moderaterna 30 miljarder i sänkt skatt på löner och pensioner. Men de tuffa tiderna gör att regeringen fryser in löftet på obestämd tid.

Likaså kokas löftena om kraftigt sänkta drivmedelspriser ner till, trots att regeringen lägger 6,7 miljarder på detta. Men utlovade tio kronor blir ändå bara en krona per liter från årsskiftet.

Av den kronan blir det ännu mindre kvar när inflationen har gjort sitt. I praktiken blir bensinpriset 14 öre lägre per liter och dieselpriset 41 öre lägre per liter vid pump.

Läs också: De äldre blev lurade – igen

– En utmanande tid ligger framför oss. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag. Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, allt grövre kriminalitet och stora behov inom välfärden. Sverige ska möta dessa utmaningar med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Läs också: Stor oro för äldreomsorgen efter regeringens budget

På en pressträff på förmiddagen fastställde finansministern reformutrymmet för 2023 till 35 miljarder. Dessutom cirka 5 miljarder till stigande kostnader för åtgärder som ”redan låg på bordet”.

Jobbskatteavdrag

För pensionärer som fortsätter att jobba efter 65 blir det alltså sänkt skatt. Reformen kostar cirka 800 miljoner per år att genomföra.

Skatten sänks från 1 januari för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

Läs också: Kritikerna: Nu går äldreomsorgen mot nedskärningar

Ungefär 400 000 personer får därmed sänkt skatt på sina arbetsinkomster, enligt regeringens beräkningar. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Pengar att tjäna för den som orkar.

Enligt Elisabeth Svantesson är detta ett första steg på vägen mot lägre skatter på arbete.

Fler skattesänkningar kommer under mandatperioden – om ekonomin tillåter. I valrörelsen för nio veckor sedan var löftet från Moderaterna att skatten bara på pensioner ska sänkas med sex miljarder.

Får nöja sig med generella statsbidrag

Kommuner och regioner får nöja sig med så kallade generella statsbidrag på 6 miljarder och riktade bidrag på ytterligare 6 miljarder – trots att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) beräknat att man kommer att kämpa med ett årliga underskott på mellan 20 och 30 miljarder de kommande åren.

De 6 miljarderna utgör den näst största posten i budgeten. SKR har sagt att det behövs 10 miljarder enbart för att täcka upp för stigande priser.

– Det här behövs för att man inte ska behöva minska sysselsättningen, men vi har beredskap för mer om det skulle behövas framöver, försäkrade Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson.

Känt sedan tidigare är att regeringen vill införa en prestationsbaserad ersättning för att regionerna ska öka antalet vårdplatser. En nationell plan ska också tas fram. Det får kosta 2 miljarder. Dessutom läggs 300 miljoner på att göra primärvården mer effektiv.

Bland besparingar i budgeten märks nedskärningar på reseavdraget och avskaffad elbilsbonus. Den största besparingen sker på biståndet, 7,3 miljarder kronor.

Så valde regeringen att prioritera

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Man går fram med reformer för 40,4 miljarder kronor:

Sänkt skatt på bensin och diesel: 6,84 miljarder
Statsbidrag till kommuner: 6 miljarder
A-kassa, permanent höjd nivå: 5,8 miljarder
Höjt försvarsanslag: 5 miljarder
Vård/omsorg t. ex. fler vårdplatser): 2,1 miljarder
Höjt reseavdrag: 1,60 miljarder
Skola (t. ex. speciallärare, läromedel): 1,59 miljarder
Rättsväsende, höjda anslag: 1,43 miljarder
Laddstolpar, vätgastinfrastruktur: 1,09 miljarder
Ökat vägunderhåll: 1 miljarder
Höjt jobbskatteavdrag för äldre: 0,77 miljarder
Mer pengar till bredband: 0,6 miljarder
Industriklivet (klimatinvesteringar): 0,6 miljarder
Ökade anslag Migrationsverket och migrationsdomstolar: 0,57 miljarder
Förlängt tillägg i bostadsbidraget: 0,52 miljarder
Förstärkt yrkesvux och praktikplatser: 0,45 miljarder
Slopad avfallsförbränningsskatt: 0, 41 miljarder
Klimatklivet (laddstolpar): 0,4 miljarder
Sänkt bränsleskatt, arbetsmaskiner: 0,38 miljarder
Forskningsanläggningen ESS: 0,36 miljarder
Ökad skattereduktion för solceller: 0,28 miljarder
Extra medel till sjukpenningen: 0,21 miljarder
Skydda våtmarker: 0,2 miljarder

Utgifterna för staten föreslås sammanlagt uppgå till 1 195 miljarder kronor under 2023. Inkomsterna för staten beräknas uppgå till 1 279 miljarder kronor under 2023. Statens ekonomi beräknas därmed få ett överskott om 84 miljarder kronor under 2023.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-11-08
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas