Stor oro efter regeringens budget
Eva Eriksson välkomnar beslutet.
Nyheter | budget

Stor oro efter regeringens budget

Regeringens budget skapar stor oro för att äldreomsorgen nu står inför neddragningar ute i kommunerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-08

– Det saknas en kortsiktig förstärkning av pensionärers ekonomi som en skattelättnad, och vi befarar att äldreomsorgen kan stå inför neddragningar ute i kommunerna, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i en första kommentar till budgeten som presenterades på tisdagsförmiddagen (8/11).

Eva Eriksson är kritisk till att ingenting görs för att det ska löna sig att ha arbetat ihop sin pension.

– Tvärtom kommer avståndet mellan de som jobbat lite eller inte alls och de som arbetat fullt att minska nästa år. Detta bidrar till att pensionssystemets legitimitet undergrävs.

SPF Seniorerna uttrycker förståelse för att det ekonomiska läget och oron i omvärlden påverkar budgeten. Men i stället för att lägga en stram budget har regeringen levererat en ”mager” sådan.

Läs också: Flera vallöften saknas i regeringens budget

– Regeringen tillför 6 miljarder till kommuner och regioner, bland annat för att motverka ökade kostnader som följd av inflationen. Men med tanke på de stora förstärkningsbehov som finns inom vården och omsorgen om äldre ser jag en risk för att kommunerna kommer att dra åt svångremmen och att äldreomsorgen drabbas av nedskärningar, säger Eva Eriksson.

”Kommer att slå hårt mot äldreomsorgen”

Också PRO pekar i sin kommentar på att budgeten är tom på reformer som underlättar för pensionärer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Förbundets ordförande Åsa Lindestam är också oroad över hur det ska gå för äldreomsorgen.

– När kostnadsökningarna i samhället är så stora är detta inte ens tillräckligt för att bibehålla nuvarande nivå i välfärden. Det kommer slå hårt mot äldreomsorgen som redan idag har mycket små marginaler, säger Åsa Lindestam, som pekar på att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i en rapport från i somras konstetarde att ingen av landets 290 kommuner helt levde upp till kvalitetskraven i äldreomsorgen.

”Minnet tycks vara kort”

– Under pandemin talade många politiker om att äldreomsorgen behövde förbättras och tillföras resurser. Men minnet tycks vara kort.

Eva Eriksson pekar på vikten av att äldreomsorgen granskas noga framöver.

– SPF Seniorerna kommer att hålla ett vakande öga i hela landet så att kommunerna säkrar seniorers rätt till god omsorg.

Såväl SPF Seniorerna som PRO välkomnar budgetens satsning mot ofrivillig ensamhet med 50 miljoner kronor per år, liksom en särskild satsning för äldre som idrottar.

SPF Seniorerna vill se en investering i Sveriges primärvård, över hela landet.

– Därför är regeringens förslag om fortsatt stöd för en mer effektiv primärvård på landsbygden ett steg i denna riktning, säger Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas