Skattesmällen: ”Tänkbart steg att stämma staten”
Foto: Getty Images
Nyheter | Skatter

Skattesmällen: ”Tänkbart steg att stämma staten”

"Med öppna ögon och med full insikt beslutar politikerna att inte orka ändra en orättvis lag. Men lagstiftaren har misstagit sig. Vi tänker inte ge oss". Det skriver åklagarna Klas Lundgren och Thomas Ahlstrand, båda födda 1957 och föremål för den högre skatt som drabbar alla 57-or i år, i en debattartikel.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-12

Det skriver åklagarna Klas Lundgren och Thomas Ahlstrand, båda födda 1957 och föremål för den högre skatt som drabbar alla 57-or i år i en debattartikel.

Något som väcker starka protester från många håll, inte minst från SPF Seniorerna som lyfte frågan i höstas. Detta efter att riksdagen den 31 maj 2022 beslutat att höja pensionsåldrarna i pensionssystemet.

Likhetsprincipen och diskrimineringsförbudet i regeringsformen krockar helt enkelt med skattehöjningen, menar debattörerna. Därför kommer det också att finnas grund för överklagande av vartenda beslut.

Grundlagen

Det är i en debattartikel i Göteborgs Posten som de båda juristerna argumenterar för hur protesterna kan drivas också på juridisk väg.

– För skattelagstiftning gäller som överordnad regel det som kallas likhetsprincipen: lika fall skall beskattas lika. I vår grundlag, i regeringsformen sägs att alla är lika inför lagen. Det betyder att lagstiftaren inte får bestämma att till exempel de som är födda ett visst år (eller har efternamn som börjar på A, eller är kvinnor, eller är rödhåriga) ska betala en särskild, högre skatt än andra.

Det kan handla om 30 000 mer i skatt i år – för att du råkar vara född 1957.

– Skattelagstiftningen får inte strida mot grundlagen och inte heller mot konventioner som Sverige tillträtt. Den får inte heller kollidera med andra lagar. Om en lag strider mot grundlagen får den inte tillämpas (RF 11 kap 14 §).

Bättre ta reson

Därmed blir det enligt de båda åklagarna ett ganska svårt läge för skattemyndighetens representanter i domstolarna – att tvingas argumentera för skattebeslut som stöder sig på en lag som strider mot grundlagen.

– Det bästa vore dock om lagstiftaren tar reson, orkar skipa rättvisa och slipper 100 000 rättshaverister i utdragna processer.

Dessutom, påminner Klas Lundgren och Thomas Ahlstrand, kommer samma effekt att drabba dem som är födda 1959 – fast om två år.

Driva processer

Europakonventionen om mänskliga rättigheter betonar också allas lika värde och förbjuder diskriminering, fortsätter debattörerna, vilket även det kan ge underlag för att driva processer.

– Ett annat tänkbart steg är att stämma staten för diskriminering, var och en av oss, eller som grupptalan, skriver Klas Lundgren och Thomas Ahlstrand.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-12
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas