”Vårt ansvar rätta till misstag mot 57-or”
Foto: Getty Images
Nyheter | KRITIK

”Vårt ansvar rätta till misstag mot 57-or”

Riksdagspolitiker var ovetande om vad som skulle drabba årskull -57 när riksdagen klubbade igenom höjda pensionsåldrar.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-09

När beslutet fattades den 31 maj förra året visste exempelvis inte Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson att de så kallade 57-orna skulle gå miste om det förhöjda grundavdraget under hela 2023.

– När omläggningar görs kan misstag ske, men då är det också politikens ansvar att rätta till dem. Det borde regeringen göra nu, säger Janine Alm Ericson som nyligen försökte få gehör för kravet i riksdagens finansutskott.

Men utskottet röstade (17/1) ner Miljöpartiets förslag att ta fram övergångsregler för 57-orna. Bara Vänsterpartiet stöttade förslaget.

Oscar Sjöstedt.

Efteråt har Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt sagt att partiet anser att 57-orna ska behandlas som alla andra och få ta del av det förhöjda grundskatteavdraget i år.

”Vi har konsekvent varit emot att detta förslag ända sedan S/MP-regeringen drev igenom det. För oss är det en självklarhet att även 57:or ska få ta del av det förhöjda grundskatteavdraget i år. Frågan behöver dock hanteras inom ordinarie budgetprocess och därför är det för tidigt att uttala sig om utgången i nuläget”, säger han i en kommentar till nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner.

59-orna drabbas

I snitt får den 57:a som drabbas cirka 20 000-25 000 kronor mindre i pension under 2023, alltså cirka 2 000 kronor per månad. Det betyder 12 procent mindre i plånboken än vad man från början räknat med, enligt beräkningar som SPF Seniorerna har gjort.

Det gäller också för 59-or att se upp. Höjningarna av pensionsåldrarna innebär nämligen att också de drabbas på samma sätt som 57-orna. Enda skillnaden är att 57-orna – 110 000 personer – i praktiken fick så få månader att anpassa sig till det beska beskedet.

”Ologiskt”

Pensionsmyndigheten beklagar den bristande informationen såväl före som efter riksdagsbeslutet.

– Men det är inte Pensionsmyndighetens primära uppgift att informera om skatteregler, säger pressekreteraren Johan Andersson till Senioren. Skatteverket är en mer naturlig informationsbärare.

– Men vi håller med om att det är ologiskt att årskullen födda 1957 inte ska få samma låga skatt på pension som årskullen före får.

Om ingenting görs

Han flaggar också för att 59-orna står på tur.

– Motsvarande ologiska effekt inträffar om inget görs även för personer födda 1959.

”Hördes ingenting”

Skatteverket uppger att de först under senhösten hade information på sin webbsida om de förändrade reglerna inför 2023. Det är naturligtvis för sent för den individ som berörs, säger skattejuristen Pia Blank Thörnroos vid Skatteverket.

– I grund och botten kan jag tycka att det är regering och riksdag som borde ha informerat om konsekvenser av det beslut man fattade i somras. Men då hördes ingenting, säger Pia Blank Thörnroos till Senioren.

Tog upp på nytt

Regeringen sitter på bollen. SPF Seniorerna har under hösten och vintern utan resultat begärt att få diskutera saken direkt med finansminister Elisabeth Svantesson (M).

På regeringens pensionärskommitté (1/2) överlämnade förbundsordförande Eva Eriksson en kort skrivelse om detta till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Eva Eriksson.

– Om myndigheterna knappt kunnat informera om skatteförändringen förrän framåt hösten, och om politikerna som röstat igenom förslaget inte varit medvetna om konsekvenserna – hur ska då vanliga medborgare kunna känna till förändringarna? säger Eva Eriksson i en kommentar till Senioren.

– Myndigheterna har gjort vad de har kunnat, men frågan har hanterats undermåligt från politisk håll. De måste göra om och göra rätt!

Detta gäller

Personer födda 1957 betraktas av staten i alla avseenden som pensionärer från 65 års ålder – trygghetssystemen på arbetsmarknaden upphör och grundskyddet i pensionssystemet kan betalas ut. Alla tidigare årskullar som betraktats som pensionärer vid 65 års ålder har från året de fyller 66 år betalat lägre skatt på pension.

Född 1957
Du kan tidigast ta ut din pension vid 61 år.
Du kan tidigast ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg vid 65.
Du får förhöjt grundavdrag från det år du fyller 67.

Född 1958
Du kan tidigast ta ut din pension vid 61 år.
Du kan tidigast ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg vid 66.
Du får förhöjt grundavdrag från det år du fyller 67.

Född 1959
Du kan tidigast ta ut din pension vid 62 år.
Du kan tidigast ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg vid 66.
Du får förhöjt grundavdrag från det år du fyller 68.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-09
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas