DO kan inte lindra skattesmäll mot 57-or
Diskrimineringslagen räcker inte till mot skattereglerna. Foto: Getty Images
Nyheter | Orättvisa

DO kan inte lindra skattesmäll mot 57-or

Politikernas beskattning av årskull -57 fortsätter väcka ilska. Många vänder sig till diskrimineringsombudsmannen (DO) för att få rättvisa. Men anmälningarna kommer inte att utredas.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-21

DO räknar till över tio anmälningar mot staten för diskriminering av 57-orna.

Men myndigheten kommer inte att utreda anmälningarna.

– DO har bedömt att det som anmäls inte omfattas av diskrimineringslagen, säger DOs presschef Clas Lundstedt till Senioren.

DO kan bara starta en utredning om den anmälda situationen omfattas av diskrimineringslagen. Det innebär att det ska finnas ett samband mellan det man anmäler och någon av de sju diskrimineringsgrunderna i lagen, skriver myndigheten i sitt svar till anmälarna.

För att en fråga ska utgöra diskriminering i lagens mening måste det föreligga ett så kallat missgynnande men också finnas en koppling både till en diskrimineringsgrund och till ett område som täcks av diskrimineringslagen.

Clas Lundstedt.

– DO kan bara starta en utredning om den anmälda situationen omfattas av diskrimineringslagen. Det innebär att det anmälda ska ha skett inom ett område eller en verksamhet där det finns ett diskrimineringsförbud.

Diskrimineringslagen omfattar alltså inte all verksamhet inom alla samhällsområden, konstaterar Clas Lundstedt. Exempel på områden som däremot omfattas är skola, sjukvård, socialtjänst, arbetsliv, varor och tjänster och bostäder.

Räcker inte

En beskattning som slår mot en enda årskull räcker inte för att årskullen ska vara diskriminerad, som lagen är skriven.

– Nej, DO kan alltså inte utreda anmälningarna eftersom situationen som anmäls inte omfattas av något förbud i diskrimineringslagen, säger Clas Lundstedt.

”Orättvist behandlade”

En av anmälarna, Yvonne Malmgren, sammanfattade sina motiv i en insändare i Dagens Nyheter (6/12):

”Jag valde att gå i pension den 1 april i år när jag fyllde 65 år. Jag visste då att jag skulle få betala högre skatt fram till 31 december i år. Men att riksdagen två månader senare, den 31 maj, skulle komma med ett beslut som förlänger den högre skatten fram tills jag fyller 67 år hade jag ingen aning om när jag ansökte om pension. Därför har jag gjort en anmälan till DO. Jag och många av mina årsbarn känner oss missgynnade och orättvist behandlade.”

De sju grunderna

En beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, exempelvis ålder. Men statens behandling av 57-orna kvalar inte in. Här är de sju grunderna som finns i lagen.

kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-12-21
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas