Kräver pengarna tillbaka till drabbad årskull
Foto: Getty Images
Nyheter | Skatter

Kräver pengarna tillbaka till drabbad årskull

Nu kommer frågan om skattesveket mot årskull 1957 upp i riksdagen. Bra om det kan bli mer debatt, säger SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-01

När riksdagen i maj röstade för höjda åldersgränser i pensionssystemet beslutade den också om att höja åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget från 65 till 66 år.

Beslutet innebär skattehöjningar mellan 1 000 och 3 000 kronor per månad för den som föddes 1957, eftersom just skatten undantogs från övergångsregler.

Frågan har kommit upp med kraft först under hösten, men den tillträdande borgerliga regeringen tycks inte vara beredd att åtgärda vad kritiker uppfattar som en orimlig och oacceptabel orättvisa mot en viss årskull.

Nu vill Vänsterpartiet som hittills enda parti sätta press på regeringen för att få till en ändring.

”Att en regering som säger sig vilja sänka skatten för pensionärer nu går fram med kraftiga skattehöjningar för en stor del av landets pensionärer i dessa svåra ekonomiska tider är obegripligt.” skriver partiet i en motion om pensionssystemet.

Tillkännagivande

Partiet vill att riksdagen ska ge ett så kallat tillkännagivande till regeringen med en uppmaning om att regeringen bör dra tillbaka förslaget om höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget.

Missa inte tv-sändningen med Annika Creutzer om sveket mot 57-orna

Totalt berörs omkring 112 000 personer, inkluderat både pensionärer och löntagare.

Den genomsnittliga skattehöjningen i den berörda gruppen uppskattas till 26 100 kronor, vilket motsvarar cirka 7 procent av den genomsnittliga förvärvsinkomsten, enligt motionen som undertecknats av sju riksdagsledamöter, bland dem partiets vice ordförande Ida Gabrielsson.

Ida Gabrielsson.

SPF Seniorerna arbetar intensivt med att få besked från regeringen kring vad man är beredd att göra för att åstadkomma fungerande övergångsregler så att 57-orna går skadelösa efter riksdagens beslut att höja pensionsåldrarna.

– Det är utmärkt att Vänsterpartiet har uppmärksammat att det saknas ett förhöjt grundavdrag för årskull 1957 under nästa år och uppenbarligen avser driva denna fråga, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

– Övriga partier däremot har tyvärr varit ganska tysta i frågan, men får ju nu en möjlighet att ta ställning till Vänsterpartiets yrkande när riksdagen senare ska behandla motionen. Då kan väljarna också få indirekta svar.

Djupt orättvist

SPF Seniorerna anser att frågan har hanterats dåligt av staten. Många besvikna och arga 57:or hör av sig till organisationen.

– Helt klart är att en tydlig skatteorättvisa drabbar en hel årskull. Detta trots att all information de har kunnat få tag i signalerat lägre skatt från och med året efter de fyller 65 år, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

Hon betonar att pensionering är en lång process, och därför måste man kunna lita på att statens information är korrekt och fullständigt.

– Men plötsligt drog politikerna undan mattan för dem i sista stund och levererade en saftig skattehöjning till nästa år. Gör om och gör rätt!

Debatten om skatten som årskull -57 drabbas av kan komma att ta fart.

Motionen lämnades in den 22 november. Idag torsdag (1/12) kommer den att hänvisas till socialförsäkringsutskottet. Utskottet kommer därefter att planera för behandlingen av den.

Återstår att se om och när den kommer upp till debatt i riksdagen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-01
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas