Trycket ökar: Ge besked om 1957-orna!
Snart träder den kritiserade orättvisan mot årskull 57 i kraft. Foto: Skatteverket
Nyheter | Krav

Trycket ökar: Ge besked om 1957-orna!

Frågorna om hur regeringen ska hantera skatteorättvisan mot årskull 1957 hopar sig, från såväl oppositionen i riksdagen som från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-12

Riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) kräver i en skriftlig fråga till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) besked om regeringen tänker agera.

”Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder för de personer som är födda 1957 och som går miste om det förhöjda grundavdraget 2023 på grund av ändringarna i systemet?” frågar Lars Mejern Larsson.

Bakgrunden är att pensionssystemet håller på att justeras för ett längre arbetsliv. Flera av åldersgränserna i skatte- och avgiftssystemet utgår från en norm om att pensionering sker vid 65 års ålder.

När de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensions- och trygghetssystemen ändras behövs följdändringar i skatte- och avgiftssystemet, konstaterar Lars Mejern Larsson.

Lars Mejern Larsson.

”Dessa förändringar har slagit orättvist mot den årskull som föddes 1957 och som alltså fyller 65 i år. Det förhöjda grundavdraget är en skattelättnad för äldre som hittills har gällt från året efter att man fyllt 65 år, men det kommer från 2023 i stället att gälla från det år man fyller 67. Det innebär att personer födda 1957 går miste om denna skattelättnad under ett helt år.”

Svar på onsdag

Det handlar för många om tiotusentals kronor. Gruppen som berörs är stor, cirka 110 000 personer.

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar också frågorna skriftligt.

Lars Mejern Larsson lämnade in sin fråga den 7 december. Senaste dag att svara för Anna Tenje är på onsdag, den 14 december.

Anna Tenje (M).

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) är också svaret skyldig, anser SPF Seniorerna. I ett brev från förbundets ordförande Eva Eriksson efterfrågas besked om skattereglerna för årskull -57.

”Riksdagsbeslutet om höjda pensionsrelaterade åldersgränser togs med mycket kort framförhållning, ett drygt halvår före ikraftträdande. De berörda har heller inte informerats. Människor måste kunna planera sin vardag och kunna lita på att sedan länge existerande regler gäller, om annat inte meddelats i god tid.” skriver Eva Eriksson i brevet som skickades 7 december, och som också innehåller en begäran om ett möte mellan Eva Eriksson och Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson (M).

”Förändring behövs”, skriver Eva Eriksson som kräver att skattereglerna justeras retroaktivt eller att regeringen på annat sätt kompenserar den drabbade årskullen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-12
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas