2023: Så mycket pengar förlorar årskull -57
Foto: Getty Iamges
Nyheter | Upprört

2023: Så mycket pengar förlorar årskull -57

Det blir upp till 3 000 kronor mer i månaden i skatt än väntat för landets 57-or. Det visar årets nya skattetabeller.

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-02

Skattetabellerna för 2023 är klara och enligt beräkningar från SPF Seniorerna kommer alla i årskullen födda 1957 att behöva betala upp till 2 995 kronor mer i skatt per månad, eller 35 940 kronor mer på ett år, jämfört med om reglerna för förhöjt grundavdrag inte hade ändrats.

Trots en lång höst med kraftfulla protester har regeringen inte kommit med någon antydan om att gå SPF Seniorernas krav på övergångsregler tillmötes.

För att få tydliga besked om var partierna står har förbundet i en färsk enkät begärt besked om partierna avser att agera i frågan för att få en rättvis beskattning av årskull 1957 under 2023.

Svag information

Moderaterna svarar att man ”står kvar i samma position som vid riksdagens beslut i våras”.

– Det är olyckligt att information om den flyttade åldersgränsen kom så sent som den gjorde. Den förra regeringen borde ha informerat om förändringarna i ett tidigare skede eftersom arbetet startade redan år 2020, säger Ulrika Heindorff, ledamot i Socialförsäkringsutskottet.

Stora belopp går förlorade men bara för en årskull.

Liberalerna skriver att ”det behövs justeringar i skattelagstiftningen när åldersgränserna i pensionssystemet höjs”, men förtydligar inte om man anser att det aktuella problemet för 57-orna bör åtgärdas.

Det tredje regeringspartiet Kristdemokraterna har – liksom för övrigt också Socialdemokraterna – fortfarande inte svarat på SPF Seniorernas enkät.

Tre partier

Sverigedemokraterna skriver att de förutsätter att ”den nytillträdda regeringen rättar till den gamla regeringens misstag”.

Vänsterpartiet föreslog i höstas i en motion till riksdagen att förslaget om höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget ska dras tillbaka.

– Vi kommer att följa frågan och arbeta för att skattehöjningen dras tillbaka, säger Ida Gabrielsson, vice partiledare och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Ida Gabrielsson.

Som Senioren nyligen berättade står Miljöpartiet samma position.

– Vi anser att den skatteorättvisa som uppstått för årskull 1957 behöver korrigeras genom att övergångsregler införs. Vi kommer att driva detta aktivt i riksdagen, säger Janine Alm Ericson, riksdagsledamot och talesperson i pensionsfrågor.

Centerpartiet beklagar situationen, men ser ”ingen möjlighet till ytterligare inkomstförstärkningar för pensionärer under kommande år”.

Kan väga över

SD, V och MP har 115 mandat i riksdagen.

Om Socialdemokraterna med 107 mandat skulle bestämma sig för att agera för 57-orna skulle det finnas en majoritet i riksdagen för att kompensera årskullen.

Eva Eriksson.

SPF Seniorerna kommer inte att släppa frågan, försäkrar förbundsordförande Eva Eriksson.

– Frågan är om politikerna riktigt har förstått hur en hel årgång drabbas. Vi kan förstå att det kostar mycket att kompensera alla direkt men då får man göra upp en plan, säger Eva Eriksson i en kommentar till Expressen.

– Det kan inte vara riktigt i ett land där beslutsfattare ska skydda sina medborgare att bara strunta i detta.

Olika skatt för samma årskull

Det var när riksdagen i somras beslutade att höja åldersgränserna i pensionssystemet som det förhöjda grundavdraget, en skattelättnad för äldre, sköts upp ett år.
De som fyller 66 år under 2023, alltså 57-orna, skulle egentligen ha fått det förhöjda grundavdraget under 2023, men riksdagsbeslutet ändrade på det – nu får de avdraget först 2024.

Informationen till medborgarna har enligt många varit undermålig. Därmed kan stora grupper 57-or ha tagit sina beslut om att gå i pension under 2022 på felaktiga beräkningsgrunder.
Samtidigt höjer regeringen det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre i år, vilket innebär att 57:orna beskattas högre på pension än på arbetsinkomster.

Dölj faktaruta

Stora skillnader

Tabell: SPF Seniorerna

Tabellen ovan visar hur mycket högre skatt en person född 1957 betalar (per månad och per år) under år 2023 jämfört med om den hade omfattats av det förhöjda grundavdraget.

I snitt får den som drabbas cirka 20 000-25 000 kronor mindre i pension under 2023, eller cirka 2 000 kronor per månad. Det betyder 12 procent mindre i plånboken än vad man från början räknat med.

Inkomstnivå = total pension eller lön före skatt.
Källa: Skatteverkets skattetabell 32 för år 2023

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-02
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas