Diskriminering av 57-or jagar regeringen
Regeringen i Rosenbad (t v) måste agera, anser MP som vill ha en debatt i riksdagen (t h). Foto: Getty Images
Nyheter | Stora pengar

Diskriminering av 57-or jagar regeringen

Frågan om diskrimineringen av 110 000 pensionärer födda 1957 vägrar lämna regeringen i fred.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-28

Sedan SPF Seniorerna satte frågan på kartan tidigt i höstas har allt fler politiker, partier, organisationer och myndigheter vaknat och börjat diskutera hur man kan utsätta en årskull för en negativ särbehandling som innebär att de drabbade i genomsnitt går miste om cirka 2 000 kronor per månad.

Nu tvingar Miljöpartiets Janine Alm Ericson upp finansminister Elisabeth Svantesson (M) till riksdagen för att få veta om och hur regeringen tänker agera.

”Anser ministern att den skattemässiga behandlingen av personer födda 1957 är rimlig, och om inte, vad avser ministern att göra åt detta?” frågar Janine Alm Ericsson som är MPs ekonomisk-politiska talesperson.

Janine Alm Ericson.

Frågan ställs i en interpellation som måste besvaras senast den 11 april. Då blir det en rejäl debatt som alla kan följa direkt på riksdagens webb-TV.

Fel premiss

Bakgrunden är att många i årskullen 1957 har gått i pension eller meddelat arbetsgivare att de ämnar göra det utifrån antagandet att de också skulle omfattas av det förhöjda grundavdraget.

Men just 57-orna går miste om om avdraget.

Att de nu i stället drabbas av en betydligt högre skatt under hela 2023 än de räknat med är inte rimligt, anser Janine Alm Ericson som anser att orättvisan ”undergräver legitimiteten i hela pensionssystemet”.

Elisabeth Svantesson. Hennes boll nu, anser MP. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Politiken har inte haft för avsikt att det skulle bli på det här sättet utan det hela verkar röra sig om ett mycket olyckligt misstag, poängterar Janine Alm Ericson, som tidigare till Senioren medgett att hon själv inte var medveten om att riksdagsbeslutet från maj 2022 om att höja pensionsåldrarna skulle få till följd att årskull -57 skulle missgynnas på det sätt som nu sker.

Orättvisan innebär i genomsnitt 2 000 kronor back för 57-orna, och cirka 3 miljarder plus för staten.

– Att pensionärer födda 1957 inte omfattas av det förhöjda grundavdraget innebär att vi för den här årskullen nu har återinfört den orättvisa skatteklyfta mellan pensionärer och arbetstagare som infördes av den förra borgerliga regeringen och som den rödgröna regeringen arbetade för att ta bort, skriver Janine Alm Ericsson i interpellationen.

Regeringens ansvar

Dessutom rör det på sig inom ett av regeringspartierna, nämligen Kristdemokraterna.

Partiets riksdagsledamot Gudrun Brunegård uppger att hennes parti nu arbetar för att regeringen ska göra något åt orättvisan.

Gudrun Brunegård.

”Det är det enda moraliskt riktiga. Om så inte sker kommer dessutom även de som är födda 1959 och 1966 att drabbas när de går i pension.” skriver Gudrun Brunegård i en debattartikel i Västerviks-Tidningen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-28
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas