Kravet på nya regeringen: Ta bort orättvisan nu
Foto: Getty Images
Nyheter | Protest

Kravet på nya regeringen: Ta bort orättvisan nu

På finansminister Elisabeth Svantesson (M) arbetsbord ligger ett tungt brev från SPF Seniorerna med krav på rättvisa för alla födda 1957.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-13

Brevet innehåller en 11 sidor lång skrivelse daterad 30 september med en noggrann genomgång av hur skatteregler kommer att slå orättvist mot pensionärer födda 1957.

Omkring 100 000 personer riskerar att drabbas.

Bakgrunden: En effekt av att riksdagen i maj beslutade att höja åldersgränser i pensionssystemet är att skattereglerna ändras.

Grundavdraget som är en skattelättnad för äldre har hittills gällt från det år man fyller 66. Men från 2023 ska man ha fyllt 67 under året för att få ta del av avdraget.

Det slår främst mot de som fyller 65 år under 2022, alltså 57:orna – de får vänta ett år extra på det förhöjda grundavdraget.

Eva Eriksson.

Om inte en ändring sker snabbt, vill säga. Något som är fullt möjligt, enligt SPF Seniorerna som därför kräver omedelbara beslut om rättvisa övergångsregler för det förhöjda grundavdraget.

– När pensionsrelaterade åldersgränser höjs måste det finnas övergångsregler för alla individer som annars riskerar att hamna i kläm, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Läs också: Pia får inte sina pengar för att hon är född 1957

Det är orimligt menar hon att staten med ena ögat betraktar gruppen som pensionärer – sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen upphör att gälla – men med det andra som om man tillhörde arbetsmarknaden och alltså förväntas betala högre skatt.

Usel framförhållning

Dessutom togs riksdagsbeslutet om höjda pensionsrelaterade åldersgränser med mycket kort framförhållning, påpekar Eva Eriksson. Riksdagen klubbade förändringen den 31 maj och den genomförs sju månader senare, vid årsskiftet.

Informationen om förändringen har också varit undermålig, anser hon. Många 57:or har planerat och gjort livsval utifrån att de ska få lägre skatt 2023. Det slår förstås hårt, inte minst i dessa allt tuffare tider.

Trotsar arbetslinjen

Totalt finns runt 112 000 personer födda 1957 i Sverige.
77 000, närmare 69 procent av årskullen, har redan börjat ta ut sin pension.
Ytterligare några tusen väntas gå i pension under återstoden av 2022, medan runt 20 procent väntas fortsätta arbeta, hel- eller deltid.
”Även dessa har antagit att de kommer att omfattas av förhöjt grundavdrag från 2023 vilket skulle ha gjort det klart lönsamt att förlänga arbetslivet. Men så blir det inte, vilket inte alls rimmar med ambitionerna om att uppmuntra seniorer att arbeta”, skriver SPF Seniorerna i brevet till regeringen.

Dölj faktaruta

I skrivelsen från SPF Seniorerna finns beräkningar som visar att det handlar om cirka tolv procent lägre disponibel inkomst än väntat för en pensionär.

Den som väljer att jobba vidare och har en månadslön på runt 30 000 kronor kan vänta sig omkring 1 300 kronor mer i skatt per månad jämfört med om förhöjt grundavdrag hade gällt.

Läs också: Annika Creutzer: Snurrigt värre för 57-orna

Korrigeringarna brådskar, betonar SPF Seniorerna i skrivelsen, även om skattereglerna till nöds kan justeras i efterhand.

Så fungerar grundavdraget

Till och med i år gäller det förhöjda grundavdraget från det år man fyller 66. 2023 ändras reglerna och det förhöjda grundavdraget gäller i stället från det år man fyller 67.

Det innebär att de som är födda 1957 går miste om det förhöjda grundavdraget nästa år och får ta del av det först 2024. Anledningen till detta är att pensionsåldern höjs.

Det förhöjda grundavdraget är 2022 som mest 117 500, för de med en årsinkomst på 390 100-554 600 kronor. På lägre inkomster trappas avdraget upp, på högre inkomster trappas det ner.

Källa: Expressen

Dölj faktaruta

Nu återstår att se hur snabbt SPF Seniorerna kan få besked om en ändring.

Brevet har skickats med kopia till riksdagsutskott och myndigheter, förutom till berörda departement.

Så slår de nya reglerna

SlutlönPension
brutto 2022
Pensions
netto 2022
Pension
brutto 2023
Pension
netto
2023
utan
över-gångs-regler
Pension
netto
2023
med
över-gångs-regler
Skillnad
mån
Skillnad
år
09 7797 51910 6308 1389 243−1 105−13260
25 00016 63512 12017 27612 55514 242−1 687−20244
30 00018 94513 64119 63114 08415 928−1 844−22128
35 00021 75115 48322 68916 07218 142−2 070– 24840
40 00024 37717 19725 40717 80320 084−2 281– 27372
Räkneexempel på pension för 1957:orna, med och utan övergångsregler. Beräknat utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell version 2022 och Skatteverkets skattetabell 32.

Tabell: SPF Seniorerna
Jan Arleij
Publicerad 2022-10-13
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas