Ny regering lovar stärkt ekonomi för pensionärer
Moderatledaren Ulf Kristersson.
Nyheter | Skifte

Ny regering lovar stärkt ekonomi för pensionärer

Den tillträdande trepartiregeringen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lovar att sänka skatter för pensionärer.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-17

Det framgår av den överenskommelse mellan M, KD, L och SD som partiledarna presenterade på en presskonferens i fredags (14/10).

”Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige” bygger på en uppgörelse mellan trepartiregeringen och Sverigedemokraterna om samarbete på sju områden: kriminalitet, migration och integration, energipolitik och sjukvård, skolan och att stärka fri- och rättigheter.

Utöver stort genomslag i avtalet kommer Sverigedemokraterna också att ha tjänstemän i regeringskansliet.

SD ska enligt avtalet ges samma inflytande över frågorna i de sju samarbetsprojekten som de tre partierna i regeringen.

Den tillträdande regeringens digra överenskommelse på drygt 60 sidor innehåller några punkter som knyter an till partiernas vallöften till landets seniorer.

Ta fram förslag

På pensionsområdet finns åtminstone tre punkter som väcker intresse.

• Sänkt skatt på pension. Enligt avtalet ska regeringen föreslå sänkt skatt både på arbets- och pensionsinkomster.
• Stärkt ekonomi för pensionärer. Regeringen ska enligt avtalet ta fram förslag på hur pensionärernas ekonomi kan stärkas men också hur valfriheten ska värnas.
• Ett breddat ägande kopplat till pension. I avtalet talas det även om att genomföra ”…reformer som bidrar till breddat ägande, vad gäller exempelvis boende, sparande och pension…”. Det kan när det gäller pensioner tolkas som att den tillträdande regeringen avser att ta fram förslag om ett skattegynnat pensionssparande.

Vidare utlovas reformer för att stärka drivkrafterna och möjligheterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet.

Besked i budgeten

I en punkt om hushållens ekonomi nämns åtgärder för att minska ”elprischocker”, men vilka åtgärder och hur omfattande utvecklas inte närmare.

Återstår att invänta budgeten för att få tydliga besked om vad Tidöavtalet i praktiken innebär.

Den väntas läggas fram tre veckor efter att regeringen har tillträtt, vilket sker imorgon tisdag då också regeringsförklaringen kommer att presenteras i riksdagen av Ulf Kristersson.

Sjukvården

Kristdemokraterna har fått visst genomslag i Tidöavtalet när det gäller ett förstatligande av sjukvården. Men det kan komma att dröja innan en förändring blir verklighet av formuleringen i avtalet att döma:

”En utredning ska tillsättas med uppdrag att analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap.”

Tidöavtalet, eller Slottsavtalet som det också kallas eftersom det mejslades fram på Tidö slott, utlovar också en utredning om att ge kommuner rätt att anställa läkare i den kommunala vården. Varje kommun ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare, menar partierna. Utredningen ska också analysera och lämna förslag på knäckfrågan om hur fler läkare ska vilja arbeta inom den kommunala vården.

Språkkrav

Socialdepartementet kommer att få i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur ett språkkrav för personal i äldreomsorgen ska kunna genomföras, vilka insatser som kan hjälpa äldreomsorgspersonal att snabbare nå språkkravet och förslag på eventuella lagändringar för att nå målet.

Den utredningen ska också ”beakta ett sådant kravs effekter för kommuners kompetensförsörjning för omsorg i såväl offentlig som privat regi”, heter det i avtalet.

Äldres tandvård

Ännu en utredning gäller tandvården. Här utlovas en förstärkning av tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård, något som Sverigedemokraterna gick fram med som en prioriterad fråga i valrörelsen. Äldre personer med sämst munhälsa ska prioriteras.

Samtidigt ska åtstramning ske för asylsökande. Utan att det påverkar rätten till tandvård som inte kan anstå ska de ekonomiska särregler som finns för tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd ses över med syftet att tas bort, slår den tillträdande regeringen fast i sitt första gemensamma program.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-17
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas