Sverige får en äldreminister
Anna Tenje är ny äldre- och socialförsäkringsminister. Foto: Pressbild
Nyheter | ny regering

Sverige får en äldreminister

Anna Tenje (M) blir äldre- och socialförsäkringsminister i den nya regeringen. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson (M) i sin första regeringsförklaring där även seniorers pensioner och möjligheter att arbeta berördes.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-18

På tisdagsförmiddagen samlades riksdagen för att lyssna till nye statsministerns beskrivning av regeringens viktigaste prioriteringar.

Det kom som väntat att till stor del handla om kampen mot gängkriminalitet, hur energikrisen ska mötas och hur Sverige ska ta sig genom en lågkonjunktur, men också om den säkerhetspolitiska situationen inför arbetet med det svenska Natomedlemskapet.

Men äldrefrågorna gavs några meningar och besked inom tre områden.

  • Alla pensionärers ekonomi ska stärkas, lovade Ulf Kristersson. Det ska ske bland annat genom sänkt skatt på pensionerna.
  • De som vill stanna kvar på arbetsmarknaden ska få ökade möjligheter till det.
  • Regeringen satsar på att ha en minister som tar ett samlat grepp för äldrefrågorna.

– Den som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner som ger en värdig ålderdom med god livskvalitet, sa Ulf Kristersson.

Regeringens inriktning är att leverera reformer ”så att alla pensionärers ekonomi kan stärkas, bland annat genom sänkt skatt för pensionärer”, slog statsministern fast och sträckte sedan ut en hand i pensionsfrågan:

– Regeringen kommer att bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.

Om det innebär tillfälliga samtal eller att den kritiserade Pensionsgruppen ska utvidgas till riksdagens samtliga partier framgick dock inte.

Rätt att arbeta

Drivkrafterna för att äldre som vill stanna kvar längre i arbetslivet kommer att förbättras, fortsatte Ulf Kristersson och konstaterade att äldres erfarenhet och kompetens ofta är förbisedda resurser i Sverige.

– Åldersdiskrimineringen kan vara oavsiktlig men den är ändå kännbar. Den underskattar många äldres förmåga att bidra.

I meningen därpå kom så beskedet som Ulf Kristersson utlovade i valrörelsen:

– Regeringen kommer att ha en tydligt ansvarig minister för de samlade äldrefrågorna.

Utredningar

Ulf Kristersson betonade också att ett statligt huvudmannaskap för sjukvården ska utredas liksom ett förbättrat tandvårdsstöd med fokus på äldres behov, något som också berörs i Tidö-avtalet som tillkännagavs i fredags (14/10).

Ingenting nämndes om äldreomsorgen eller om dess behov av resurser. Överhuvudtaget behandlades inte välfärdsområdets finansiering på kort och lång sikt i den i övrigt ovanligt långa regeringsförklaringen.

Brott mot äldre

Under avsnittet om brott och straff levererades dock ett löfte till äldre. Trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga, sa statsministern.

– Den hänsynslösa kriminalitet som riktas mot många äldre kommer att tas på betydligt större allvar.

SPF Seniorerna: Vart tog äldreomsorgen vägen?

Bra med en äldreminister i den nya regeringen. Men varför gavs inte frågan om äldreomsorgen någon plats i regeringsförklaringen?

Det är några av SPF Seniorernas reaktioner på statsminister Ulf Kristerssons olika besked på tisdagsförmiddagen.

– Det är bra att en äldreminister finns på plats som kan samordna och prioritera seniorfrågorna, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

Gammalt krav

En äldreminister har varit ett krav under lång tid från SPF Seniorernas sida.

– Vi gläds åt att vårt krav på en äldreminister har tillgodosetts, och ser med förhoppning på att seniorfrågorna kommer att samordnas och prioriteras, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson.

Ett positivt inslag i regeringsförklaringen är beskedet om att ett högkostnadsskydd ska utredas för tandvården och då med särskilt fokus på äldre.

Den stora invändningen mot tisdagens regeringsförklaring är att äldreomsorgen inte behandlades med ett ord i Ulf Kristerssons regeringsförklaring.

– En oerhört viktig fråga för många är äldreomsorgen, som dessvärre saknades i regeringsförklaringen. Äldreomsorgen måste mycket högre upp på dagordningen än vad som var fallet idag, säger Eva Eriksson.

Saker saknas

Tidöavtalets och regeringsförklaringens löften om förändringar och förbättringar av sjukvården välkomnas av SPF Seniorerna. Det är steg i rätt riktning, menar Eva Eriksson.

– Men vi kommer att fortsätta trycka på för såväl ett äldrevaccinationsprogram som att avskaffa de övre åldersgränserna inom det nationella screeningprogrammet.

När det gäller de ekonomiska frågorna menar SPF Seniorerna att det är positivt med Ulf Kristerssons löfte att den nya regeringen vill stärka seniorers ekonomi, inleda breda samtal om pensionssystemet och att åldersdiskriminering på arbetsmarknaden ska motverkas.

– Men vi vill understryka att sänkta skatter på pensioner inte är tillräckligt, säger Eva Eriksson. Pensionssystemet måste ses över i sin helhet och det måste löna sig också att ha arbetat.

Eva Eriksson lovar att man från SPF Seniorernas sida kommer att ”granska och följa upp alla frågor och förslag som rör äldre, och se till så att dessa prioriteras av den nya regeringen”.

Dölj faktaruta

Efter regeringsförklaringen läste statsministern traditionsenligt upp sin ministerlista. Hur arbetsfördelningen ministrarna emellan är tänkt återstår att se.

De nya ministrarna

Sveriges nya äldre- och socialförsäkringsminister blir Anna Tenje (M). Hon är andre vice ordförande i Moderaternas partistyrelse och har varit kommunstyrelsens ordförande i Växjö sedan 2017. Riksdagsledamot 2006-2010 och då ledamot i konstitutionsutskottet.

Acko Ankarberg Johansson (KD) blir sjukvårdsminister. Hon utsågs till socialutskottets ordförande 2018 efter åtta år som partisekreterare. Innan tiden i riksdagen var hon kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Jakob Forssmed (KD) blir socialminister. Han är Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson och kom in i riksdagen 2014. Han är också partiets förste vice ordförande. Forssmed började sin karriär som politisk sekreterare i KD:s riksdagskansli och var åren 2001 till 2004 KDU:s förbundsordförande. Jakob Forssmed var också statssekreterare i Statsrådsberedningen 2006–2014.

Camilla Waltersson Grönvall (M) blir ny socialtjänstminister. Hon är Moderaternas socialpolitiska talesperson. Camilla Waltersson Grönwall har suttit i riksdagen sedan 2010 och i socialutskottet.

Erik Slottner (KD) blir civilminister. Vid maktskiftet i Stockholms stad fick Erik Slottner kliva av som äldre- och trygghetsborgarråd. I mitten av 2000-talet var han även ordförande för partiets ungdomsförbund KDU. I hans ministerportfölj ligger ansvaret för digitaliseringsfrågor.

Sammanlagt består regeringen av 13 moderater, sex kristdemokrater och fem liberaler. Så här ser resten av statsminister Ulf Kristerssons regering ut.

Jessica Roswall (M) – EU-minister
Gunnar Strömmer (M) – justitieminister
Maria Malmer Stenergard (M) – migrationsminister
Tobias Billström (M) – utrikesminister
Johan Forsell (M) – bistånds- och utrikeshandelsminister
Pål Jonsson (M) – försvarsminister
Carl-Oskar Bohlin (M) – minister för civilt försvar
Elisabeth Svantersson (M) – finansminister
Niklas Wykman (M) – finansmarknadsminister
Mats Persson (L) – utbildningsminister
Lotta Edholm (L) – skolminister
Ebba Busch (KD) – energi- och näringsminister
Romina Pourmokhtari (L) – klimat- och miljöminister
Parisa Liljestrand (M) – kulturminister
Johan Pehrson (L) – arbetsmarknadsminister
Paulina Brandberg (L) – jämställdhetsminister
Peter Kullgren (KD) – landsbygdsminister
Andreas Carlson (KD) – infrastrukturminister

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas