Efter valet: ”Viktigt att Sverige får en äldreminister”
Eva Eriksson välkomnar beslutet.
Nyheter | Valet 2022

Efter valet: ”Viktigt att Sverige får en äldreminister”

"Det är nödvändigt med en samordning av regeringens politik när det gäller äldrefrågor, och därför behöver Sverige en renodlad äldreminister." Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson inför den stundande regeringsbildningen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-19

– En renodlad äldreminister behövs för att äldrefrågorna är så många. Det handlar ju inte bara om hur hemtjänsten ska se ut, utan om allt från bostäder till hur man skriver lagar och förordningar.

Då är det viktigt att det finns en minister som har ansvaret för att det blir en samordning och en överblick, menar SPF Seniorernas ordförande.

– Det gäller för en ny regering att verkligen ta in hur många seniorer vi faktiskt är i vårt land, hur åldersgrupperna ser ut, problem och behov, så att inte lagstiftningen kommer och hindrar att vi får den vård vi behöver för att ta ett exempel.

Idag finns regelverk som stoppar screening av bröstcancer för äldre kvinnor, påpekar Eva Eriksson. En annan lag, socialtjänstlagen, säger att äldre endast ska ha skäliga levnadsvillkor i stället för goda.

– Det blir en äldreministers sak att tala om ålderismens betydelse, att effektivt bekämpa den och ta ansvar för att äldre inte ska behandlas annorlunda. Här måste politiken ta stora steg.

Historisk valrörelse

Eva Eriksson är både nöjd och missnöjd med valrörelsen.

– Debatten smalnade av på slutet och handlade nästan enbart om brott och straff och energipriser. Under alla mina år i politiken har jag inte upplevt en valrörelse som börjar i flera viktiga frågor men som sedan landar i bara en enda, eller två.

– På det sättet blev det en historisk valrörelse som inte tog upp fler av de utmaningar och framtidsfrågor som politiken verkligen behöver ta sig an och där väljarna hade behövt få besked.

Vad tänker du på då?

– Våra frågor om pensioner och vård kom bort på slutet, men också klimatfrågan kom i skymundan på ett anmärkningsvärt sätt.

– Politiken måste ägna mer kraft åt de demografiska utmaningarna. Då handlar det bland mycket annat om att se och frigöra kraften hos allt fler pigga seniorer. En ny regering måste också förstå och värdesätta civilsamhällets möjligheter.

Måste lyssna

En tillträdande riksdag väntas besitta skrämmande lite livserfarenhet och årsrikedom. Det gör att en regering behöver lyssna extra noggrant på civilsamhällets röster, exempelvis seniororganisationerna, poängterar Eva Eriksson.

– Det hoppas jag att den nya regeringen ser, att det civila samhället måste spela en viktig roll, och att man tar oss på allvar. Att man förstår att vi har kunskap och erfarenhet.

Eva Eriksson.

Ska samhället klara av att leverera en livskvalitet för alla sina äldre medborgare måste en regering samla sin politik så att rätt saker sker vid rätt tillfälle, fortsätter Eva Eriksson. Det motiverar ytterligare kravet på att en regering behöver ha en äldreminister.

– Den demografiska utmaningen nu är så stor och komplex att allas bidrag måste tas tillvara, inte minst när det gäller att få fortsätta i arbetslivet.

– Politiken och debatten kan därför inte bara handla om de tio procent seniorer som behöver vård och omsorg. Vi behöver också prata om helheten, om att vi ska leva, trivas och bidra i ett samhälle varje dag.

Genombrott

Med det sagt blir ändå utfallet av valrörelsen för SPF Seniorerna starkt positivt, tycker Eva Eriksson.

– Vi fick under hela valåret ett starkt genombrott i frågan om pensioner på ett sätt som vi nog aldrig har sett i tidigare valrörelser. Vi fick partierna att i alla fall börja tala om ålderism på ett mer medvetet sätt och om hur äldreomsorg och vård måste förstärkas.

– Vi såg också under en period en debatt om hur Sverige ska kunna styras på ett sätt som gör att ansvar ska kunna utkrävas och att stat, regioner och kommuner inte ska kunna skylla på varandra på det oacceptabla sätt vi såg under pandemin.

– Coronakommissionens slutsatser är något vi kommer att fortsätta att lyfta fram med krav på verkliga förändringar och förbättringar.

Granska löften

Partiernas löften i valrörelsen kommer över huvud taget att nagelfaras framöver av SPF Seniorerna, lovar Eva Eriksson.

– Både den nya regeringens löften och den nya oppositionens. Vi kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta vara seniorernas röst i debatten.

Eva Eriksson återkommer till ålderismen. Att bekämpa denna företeelse blir fortsatt ett huvudmål i SPF Seniorernas kontakt med partier och enskilda politiker.

– Ålderismen i samhället med dess diskriminering är ett gissel och ett hinder för många beslut som måste tas framöver. Här finns mycket att göra för seniororganisationerna. Vi fick som sagt ett bra genomslag under valåret för den här diskussionen, men den måste få ny energi också nu när valet är över.

Dags att skörda

SPF Seniorerna kommer att få se olika sakpolitiska genombrott på flera områden, spår Eva Eriksson.

– Det bör finnas politiska majoriteter för till exempel ett avskaffande av diskriminerande åldersgränser i screening för bröstcancer men också för ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram som inkluderar bältros.

Stolt över insatser

SPF Seniorernas påverkansarbete ute i landets kommuner och regioner har ofta hållit en imponerande standard under valrörelsen, summerar Eva Eriksson som säger att hon är stolt.

– Jag har sett många fantastiska insatser. Utfrågningar, debattartiklar och hearingar där man ställt sina politiker mot väggen på ett konstruktivt sätt. Vi fortsätter att sätta oss som organisation på kartan ännu mer, att visa att vi är och tänker fortsätta vara seniorernas röst i debatten.

Stark utveckling

Under hösten gäller det för pensionärsråden att försöka få inflytande över vilka personer som ska utses till ledamöter i nämnder och styrelser i kommuner och regioner. Här behövs senior erfarenhet och årsrikedom, poängterar Eva Eriksson.

– Under senare år har vi arbetat mycket med fortbildning och utveckling av rådens arbete. Det tror jag att vi kommer få ut mycket av runtom i landets politiska församlingar framöver.

– Vi kan redan nu slå oss för bröstet för att det på många håll ute i landet finns en helt annan diskussion, avslutar Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-19
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas