Valu: Majoritet av 65-plussarna föredrar S-styre
Nyheter | Valet 2022

Valu: Majoritet av 65-plussarna föredrar S-styre

Om bara befolkningen över 65 år hade röstat i riksdagsvalet hade det inte blivit ett maktskifte. Socialdemokraterna går starkt framåt bland seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-15

Men det gör också Sverigedemokraterna, precis som hos väljarna i stort, från 17 till 20 procent.

Socialdemokraterna ökar också med tre procentenheter, från 35 till 38. Det är den högsta noteringen i Valu sedan 2002 då 44 procent av 65-plussarna la sin röst på partiet.

Det så kallade vänsterlaget med S, V, MP får i höstens val 46 procent av seniorernas röster, enligt Valu. Med Centerpartiets sju procent skulle S-ledaren Magdalena Andersson ha kunnat sitta kvar som statsminister.

Halvering

Moderaterna backar med en procentenhet, från 17 till 16 procent. Det andra tilltänkta regeringspartiet Kristdemokraterna närmast halveras av de äldre väljarna, från 9 procent 2018 till 5 procent i höstens val.

Dock påpekar statsvetarna att för partier med lågt väljarstöd och för grupper med lågt antal svarande är svaren som visas mer osäkra än för större grupper.

Det är Valu

SVT:s vallokalsundersökning, Valu, har genomfört intervjuer med väljare sedan 1991. En vallokalsundersökning innebär att utvalda väljare får besvara en enkät, i år är det 61 frågor, utanför röstningslokaler över hela landet.

Fler än 11 000 väljare vid 105 vallokaler och 55 förtida röstningslokaler har svarat på Valu i år.

Valu är ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet.

Dölj faktaruta

Högerlaget med M, KD, L och SD får sammanlagt 47 procent. Vänsterlaget med S, V, MP och C får 53 procent.

Så hade valresultatet blivit om bara befolkningen över 65 år hade röstat i valet 2022, parti för parti:

S 38%
SD 20%
M 16%
C 7%
L 6%
KD 5%
MP 4%
V 4%

Yngre går åt höger

Så hade valresultatet blivit om bara befolkningen mellan 18 och 21 år gamla hade röstat i valet 2022
Vänsterblocket 41 – Högerblocket 58

M 26%
SD 22%
S 20%
V 10%
C 6%
KD 5%
L 5%
MP 5%

Så hade valresultatet blivit om bara befolkningen mellan 22 och 30 år gamla hade röstat i valet 2022
Vänsterblocket 48 – Högerblocket 52

M 24%
S 23%
SD 17%
V 11%
C 8%
MP 6%
KD 6%
L 5%

Så hade valresultatet blivit om bara befolkningen mellan 31 och 64 år gamla hade röstat i valet 2022
Vänsterblocket 47 – Högerblocket 50

S 30%
SD 21%
M 19%
C 6%
V 6%
KD 6%
MP 5%
L 4%

Dölj faktaruta

Förklaringen till ökningen för Sverigedemokraterna bland äldre är densamma som för väljarkåren som helhet, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till Senioren.

– SD uppfattades ha bästa politiken på ett politikområde som fick mycket uppmärksamhet och som prioriterades högt av väljarna i årets val, alltså lag och ordning.

Henrik Ekengren Oscarsson.

Henrik Ekengren Oscarsson forskar om val, opinion och demokrati och han leder det svenska Valforskningsprogrammet med bland annat Valu-undersökningen.

Vad tycker du är mest anmärkningsvärt i Valuresultatet gällande 65+?

– Mest intressant är kanske att det finns en skillnad i röstning mellan män och kvinnor även i den äldre gruppen.

Äldre kvinnor har Magdalena Andersson-underlaget för V, S, MP och C på 4+41+4+7=56 procent, men bland äldre män är Magdalena Andersson-underlaget 4+35+4+7=50 procent.

– Det är alltså mer likt väljarkåren som helhet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas