Partiernas senaste besked om pensioner och omsorg
Bild: Mostphotos
Nyheter | Valet 2022

Partiernas senaste besked om pensioner och omsorg

Bara några få dagar kvar till valet. Funderar du in i det sista? Kanske kan SPF Seniorernas två frågor till riksdagspartierna vara tungan på vågen. UPPDATERAD 31/8.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-30

Inför valet den 11 september har SPF Seniorerna begärt besked om vad riksdagspartierna tycker i två för förbundets medlemmar helt centrala frågor: äldreomsorg och pensioner.

Partierna har fått 1 000 tecken på sig att besvara var och en av de två frågorna. Du kan läsa svaren i sin helhet och mer om hur partierna resonerar på SPF Seniorernas webbsida (se länkar nedan).

Äldreomsorgsfrågan handlar om hur man ställer sig till en ny äldreomsorgslag. En utredning delvis framkallad av Coronakommissionens djupgående kritik mot den svenska äldreomsorgen lade fram sina förslag i somras. Efter remissbehandling under hösten väntas regeringen komma fram med ett förslag till riksdagen.

Och vad tycker partierna egentligen om inkomstpensionens storlek, och viktigast: har man några förslag på hur den allmänna inkomstpensionen kan förbättras? Nya siffror från SPF Seniorerna visar hur grundskyddet med garantipension och bostadstillägg övertrumfar pensionen som många får efter ett helt arbetsliv.

Pensionerna

Riksdagspartierna har under valrörelsen gett uttryck för att man vill se högre pensioner. Men man är inte överens om vägen dit – höjda avsättningar till högre pensioner eller lägre skatter – och man redovisar heller inte några tidtabeller för när målet kan nås.

På frågan om partierna har något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen svarar samtliga jakande.

Centerpartiet pekar på vikten av att genomföra höjd pensionsålder, och att en så kallad gas tillåts få upp pensionerna när hela pensionssystemet har ett överskott.

Socialdemokraterna vill också se en gas men även att inbetalningarna till pensionssystemet ökar till 18,5 procent.

Sverigedemokraterna hänvisar till ett årsgammalt förslag om ”1 000 kronor mer varje månad för en vanlig pensionär”, både nuvarande och kommande. Likt S ser man ökade avsättningar som en ”helt avgörande åtgärd”.

Vänsterpartiet lyfter sitt förslag om att höja den inkomstrelaterade pensionen med omkring 13,4 procent. Det skulle enligt partiet innebära ”drygt 2 000 mer per månad för en medelinkomsttagare som går i pension under kommande år”. På Äldreriksdagen förra veckan sa partiledaren Nooshi Dadgostar att avgiften måste höjas till 20 procent.

Moderaterna vill införa en gas som skulle innebära ”flera hundra kronor mer i månaden för en pensionär med en vanlig pension”.

Kristdemokraterna vill i första hand sänka skatten på pension. Man vill också att andelen som avsätts till premiepensionen ökar.

Liberalerna trycker också på att man vill sänka skatten liksom satsa på en gas, så att dagens och morgondagens pensionärer får del av det överskott som byggts upp i pensionssystemet.

Miljöpartiet vill höja också den allmänna inkomstpensionen under nästa mandatperiod. Man vill utöver det införa gasen. Partiet tycker dessutom att det är ”oacceptabelt att svenska pensionspengar investeras i fossila bränslen och skövling av regnskog” och säger att man vill ”likställa” kravet på avkastning i AP-fonderna med kravet på hållbarhet.

Nöjda eller inte

Partierna fick också svara på frågan om man är ”nöjda eller mindre nöjda” med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag.

Här skiljer sig svaren åt. Centerpartiet anser att ”pensionssystemet har levererat” medan Socialdemokraterna säger att systemet levererar för låga pensioner.

Sverigedemokraterna är inte alls nöjda, med hänvisning till att den utlovade ersättningsgraden på 60 procent av slutlönen i praktiken är nere i 45 procent för en typisk arbetstagare.

Vänsterpartiet har samma inställning och argumenterar med att nära hälften av landets kvinnliga pensionärer har så låg inkomstgrundad pension att de har rätt till garantipension.

Moderaterna tycker att ”systemet fungerar förhållandevis väl och är robust”. Partiet anser att ”majoriteten av de svenska pensionärerna har haft en god utveckling.” Kristdemokraterna svarar nej på frågan, ”vi vill att den allmänna pensionen höjs”. Liberalerna anser att pensionssystemet ”i grunden är stabilt”.

Här kan du läsa partiernas svar i sin helhet om pensionerna.

Äldreomsorgen

Enkäten innehåller också en konkret fråga om äldreomsorgen. Hur ställer man sig till förslagen om en äldreomsorgslag? Här har man fått välja på om man är ”positiv”, ”tveksam” eller ”negativ” till förslagen.

Partiernas svar andas välvillighet. De flesta är positiva till en ny lag. Men det skiljer sig i vad man betonar som viktiga eller avgörande förutsättningar för att en lag ska vara meningsfull.

Centerpartiet är positiva till utredningens förslag. En ambitionshöjning behövs och något måste göras åt de stora skillnaderna i kvalitet, tillgänglighet och kompetens mellan olika boenden, omsorgsformer, kommuner och regioner.

”Dagens uppdelning av äldreomsorgen mellan socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen gör att människor kommer i kläm. För att skapa förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg måste vi riva murarna mellan kommuner och landsting. Därför behövs en sammanhållen äldreomsorgslag.” svarar partiet.

Socialdemokraterna vill också se en ny lagstiftning som reglerar äldreomsorgen. Den ska stärka äldres inflytande och självständighet i vardagen. ”Kraven på de anställdas kompetens och arbetsuppgifter behöver uppvärderas och regleras bättre.”

Sverigedemokraterna vill se en lag, och att det blir en rättighetslag. Partiet går uttryckligen på den kravformulering som seniororganisationerna har fört fram under en lång följd av år: begreppet ”skälig levnadsstandard” går inte tillräckligt långt, partiet skriver att man i stället föredrar begreppet ”goda levnadsvillkor”.

Vänsterpartiet är tveksamma till en lag. Man tror inte att förslagen kan efterlevas utan förstärkning av resurser. Bemanning och kompetens är en förutsättning för att det ska vara möjligt att upprätthålla en hög kvalitet på äldreomsorgen. Därför vill man se ”ytterligare förslag om de styrmedel som krävs för att uppfylla utredningens förslag”.

Moderaterna är positiva till en lag, men detta räcker inte om man vill åstadkomma en sammanhållen och samordnad äldrevård och äldreomsorg för de mest sköra och sjuka. ”Lagstiftningen som reglerar vem som har vård- och omsorgsansvaret behöver uppdateras och förtydligas ytterligare.” Partiet betonar betydelsen av att förstärka tillgången på medicinsk kompetens, inte minst så att man vid behov ska få en medicinsk bedömning av läkare och sjuksköterska oavsett tid på dygnet.

Kristdemokraterna säger att man vill läsa remissvaren innan man bedömer förslaget till ny lag. Samtidigt slår man fast att det krävs en tydligare lag som klargör vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen. Tillgång till kontinuerlig läkarmedverkan liksom en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering tillhör områden som behöver förstärkas liksom förbättrade arbetsvillkor för personalen.

Liberalerna är positiva till en lag, men är inte nöjt med förslaget som det ser ut. Ett par exempel på bristerna i utredningen är frånvaron av förbättring av biståndshandläggningen och stöden till anhöriga. Lagförslaget är ett steg på vägen – bland annat om fast vårdkontakt för hela vårdbehovet – men otillräckligt.

Miljöpartiet betonar att en ny äldreomsorgslag är ”väldigt viktig”. Socialtjänstlagen är otillräcklig för att säkerställa äldres behov av bra äldreomsorg.

Här kan du läsa partiernas svar i sin helhet om äldreomsorgen.

Fler svar inför valet

Missa inte Seniorens tidigare genomgångar av var partierna står i några viktiga frågor. Du hittar dem här.

Äldreomsorgen

Det digitala utanförskapet

Tandvården

Pensionerna

Screening och vaccinationer

Sjukvården

Bostäder

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-30
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas