Löfte: Nu ska pensionsgruppen leverera
Eva Eriksson krävde svar av partiföreträdarna. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Flera besked

Löfte: Nu ska pensionsgruppen leverera

Sverige måste göra upp med ålderismen. Det krävde SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson under Äldreriksdagen. Äldreminister Anna Tenje (M) lovade att leverera förslag – och att få fart på pensionsgruppen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-27

Ett år har gått sedan valet. Men hur har det gått med alla löften till pensionärerna?

Frågan ställdes i tisdags (26/9) under årets upplaga av Äldreriksdagen, förlagd till Skandiahuset på Kungsholmen i Stockholm.

Partierna representerades av Fredrik Lundh Sammeli (S), Daniel Persson (SD), Anna Tenje (M), Nooshi Dadgostar (V), Ulrika Liljeberg (C), Dan Hovskär (KD), Janine Alm Ericson (MP) och Malin Danielsson (L).

Tre ämnen dominerade: pensioner, äldreomsorg och ålderism.

Förbundsordförandena för SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna deltog, alltså Eva Eriksson, Åsa Lindestam och Liza di Paolo-Sandberg.

Förlorat år

Det ekonomiska läget pressar allt fler äldre. Ändå har pensionsfrågan satts på vänt under det gångna året, betonade pensionärsorganisationerna. Man talade om ett ”förlorat år” sedan valet i september 2022.

Om det höll flera partier med, men inte äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) som underströk att hon sedan sitt tillträde lagt ner mycket tid på att få i gång den insomnade pensionsgruppen.

Kommer att gå med

Detta ser ut att lyckas i sitt första steg. Såväl Nooshi Dadgostar (V) som Janine Alm Ericson (MP) och Daniel Persson (SD) deklarerade under Äldreriksdagen att man kommer att tacka ja till att gå med i pensionsgruppen, som därmed kommer att bestå av samtliga riksdagspartier.

Anna Tenje gav då beskedet att gruppen under hösten kommer att titta närmare på såväl en höjning av avgifterna till systemet – något SPF Seniorerna har krävt länge – som införande av en gas i pensionssystemet.

Men räkna dock med att det blir hårda förhandlingar. V, S och MP sa ett oförbehållsamt ja på frågan om man vill höja avgifterna, medan de borgerliga partierna markerade att en avgiftshöjning måste bedömas ”utifrån en helhet”. Kanske kommer SD att bli tungan på vågen utifrån Daniel Perssons besked:

– Vi är positiva till att höja avgifterna.

Tillit står på spel

Samtliga åtta partier menar att förtroendet för pensionssystemet är i stor fara, om inget görs.

– Här krävs stora insatser. Transparens, tydlighet och enkelhet är grundläggande. Vi kommer att kunna förbättra en hel del, sa Anna Tenje hoppfullt.

Moderatorn Artur Ringart undrade över det bristande respektavståndet, alltså att det inte längre skiljer något mellan garantipension och lägre men vanliga nivåer i inkomstpension – den som inte jobbat alls får lika mycket i pension som den som jobbat ett helt liv.

– Det är en oerhört viktig fråga. Vi jobbar för att återupprätta respektavståndet, svarade Anna Tenje som också är ordförande i pensionsgruppen.

Hotad äldreomsorg

Pensionärsorganisationerna uttryckte också en mycket stor oro för äldreomsorgen.

Brister som blev uppenbara under pandemin kvarstår och till det kommer att regeringens tillskott på 16 miljarder till kommuner och regioner inte räcker för att uppväga inflationen.

– Vi ser i stället varslen komma i äldreomsorgen, sa PROs ordförande Åsa Lindestam som också hänvisade till en Sifoundersökning som visar att två tredjedelar av landets seniorer anser att äldreomsorgen fungerar dåligt eller mycket dåligt.

Politikerna räknade upp rader av vidtagna åtgärder – som beslutet att behålla Äldreomsorgslyftet – och goda förslag som språkkrav och högre medicinsk kompetens till våra särskilda boenden, men som alla förutsätter en finansiering som inte finns i dagsläget.

Saknas krisinsikt

Janine Alm Ericson (MP) konstaterade att MPs förslag om 40 miljarder på fyra år till äldreomsorgen fryser inne till följd av att man inte nådde regeringsmakten efter valet.

– Det var synd, för Florence Nightingaletiden är förbi. Dessutom kommer regeringspartierna nu att börja utvisa människor som i många fall jobbar i hemtjänst sedan lång tid. Detta när vårt största problem är hur vi ska få tag i personal.

Nooshi Dadgostar (V) hävdade att äldreomsorgen saknar resurser och regeringen krisinsikt.

– Det fattas 18 miljarder idag i kommuner och regioner. Nästa år blir därför det svåraste året för äldreomsorgen sedan 90-talets stora uppsägningar.

V gav också ett besked om en kursändring i partiets politik.

– Vi tycker att man måste ha ett golv med bemanningsriktlinjer i äldreomsorgen. 90 procent ska vara heltidsanställda, heltid måste vara norm och hundra procent av personalen måste vara utbildad.

Nu måste kommunerna prioritera rätt, menade Anna Tenje.

Anna Tenje ställde inte upp på beskrivningen av finansieringsläget.

– Regeringen täcker upp för 60 procent av de beräknade underskotten. Kommuner och regioner bör också kunna använda tidigare års stora överskott. Det är nu man ska använda pengarna man har sparat i ladorna.

Anna Tenje sa att kommunerna bör spara mer på byråkrati och administration men definitivt inte skära i välfärdens kärna.

– Det är ju grunduppgiften. Nu har kommunerna fått generella bidrag av oss, precis som man begärt. Då får man leverera på det.

Dyrt med diskriminering

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson höll ett anförande om ålderismens gissel som leder till att sätta såväl pensionssystem som finansiering av äldreomsorg i ett ohållbart läge.

– Se till att vi seniorer kan vara kvar på arbetsmarknaden så länge som vi vill. Arbetsmiljön måste fungera, och reglerna anpassas. Nu måste ni titta på hur man kan förändra upplägget, sa Eva Eriksson till de åtta politikerna.

– Som det är nu blir vi inte kvar tillräckligt länge på arbetsmarknaden. Vilket system kan bära det? Inget alls!

KDs Dan Hovskär (KD) höll med:

– Vill man jobba längre måste man få det. För att det ska bli av tror jag att man också behöver underlätta för arbetsgivare att anställa äldre.

Måste skärpa lagen

Eva Eriksson krävde också att diskrimineringslagen vässas.

– Idag finns alldeles för många undantag. Absurda och grymma åldersgränser i vården är ett exempel.

– Sverige måste någon gång börja göra upp med ålderismen! avslutade Eva Eriksson med kraft och liksom spände ögonen i panelens politiker som lyssnade noga.

En svunnen tid

Socialdemokraternas Fredrik Lundh Sammeli instämde.

– Hela samhället behöver bestämma sig. Jag är också glad att pensionärsorganisationerna driver detta. Regeringen behöver ge en myndighet i uppdrag att se vilka effekter som blir av detta, och komma med förslag på åtgärder.

Ulrika Liljeberg (C) hakade på:

– Tidsmarkörer utifrån ålder tillhör en svunnen tid, vi behöver verkligen titta på åldersgränser exempelvis i vården.

Malin Danielsson (L) pekade på att saker faktiskt händer.

– Vi ska bygga system som utgår från individen och inte åldern. Därför krävs lagstiftning men också en attitydförändring. Regeringen har gett ett uppdrag till Kansliet för hållbart arbetsliv att utreda system för hur den som vill också ska kunna få arbeta längre.

Förbereder initiativ

Anna Tenje pekade också på en annan åtgärd:

– Vi bereder just nu frågan om att vässa diskrimineringslagstiftningen.

Även vissa åldersgränser i vården, exempelvis när det gäller mammografi, kan komma att leda till nya initiativ från regeringen.

– Att sätta övre åldersgränser motiveras med att forskningsstöd saknas för att screening skulle vara motiverat för äldre kvinnor. Men man har ju inte forskat på äldre. Vi kan inte ha det på här sättet, sa Anna Tenje och hänvisade till att hon har en dialog med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) om hur regeringen ska gå vidare i frågan.

Från vänster V, S, MP, C, L, M, KD och SD.

Fjärde riksdagen

Årets Äldreriksdag var den fjärde i ordningen. Arrangör är SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna, tillsammans med nyhetssajten News55.se.

– Cirka 28 procent av väljarna är 65 år och uppåt, men i riksdagen är andelen knappt 5 procent. Det gör att politiken går miste om äldres erfarenheter och kompetenser. Därför anordnas Äldreriksdagen, förklarade moderatorn Artur Ringart från News55 och tidigare programledare på SVT.

Hela evenemanget som pågick under två timmar kan ses på Youtube och på SVT Forum.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-09-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas