Eva Eriksson: Vi seniorer kan avgöra valet
SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.
Nyheter | Riksdagsvalet

Eva Eriksson: Vi seniorer kan avgöra valet

Titta hit, alla politiker om ni vill vinna valet i höst. En av tre 65-plussare kan tänka sig att byta parti om de äldrepolitiska förslagen är de rätta.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-03

Det visar en ny stor medlemsundersökning från SPF Seniorerna. Nära 3 000 slumpvis utvalda medlemmar har svarat på undersökningen som gjordes under februari och mars.

På frågan ”Skulle du rösta på ett parti som driver äldrefrågor?” svarar 9 procent ”Ja, helt säkert”. 27 procent svarar ”Ja, troligtvis” och 35 procent är tveksamma.

Läs också: Vad är en fattig pensionär?

De viktigaste seniorfrågorna anser man vara sjukvård, äldreomsorg och pensioner. På frågan om vilka de samhällsviktigaste frågorna är när det gäller Sverige som helhet är sjukvården fortfarande nummer ett, följt av lag och ordning och energipolitik.

Reformer behövs

– Alla dessa är sakfrågor som verkligen rör seniorers livskvalitet och trygghet i vardagen, men som de äldre väljarna upplever inte fungerar, kommenterar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Många ser behov av reformer och ordentliga satsningar inom dessa sakpolitiska områden. Det är därmed i hög grad i dessa sakpolitiska frågor som partierna kan locka seniora röster.

Röstar gärna

65-plussarna utgör cirka 27 procent av väljarna i höstens val. Historiskt är gruppen noggrannast av alla när det gäller att gå och rösta.

Valdeltagandet 2018 var i åldern 65-74 så högt som 90,3 procent, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Bland 75-79 åringarna röstade 88 procent. Genomsnittet för hela riket var 87 procent.

Dölj faktaruta

23 procent av de svarande säger att de är mycket intresserade av politik. 58 procent säger sig vara ganska intresserade.

– Vi ser att äldre väljare har ett stort intresse för politiska frågor, besitter erfarenhet från många valrörelser och prioriterar sakfrågor snarare än taktikröstning, säger Eva Eriksson.

Klart budskap

Hon konstaterar att seniorerna kan avgöra valet.

– Att drygt 700 000 seniorer kan tänka sig att byta till ett parti som fokuserar på äldrefrågor är en tydlig signal till partierna om att de inte lagt tillräcklig fokus på seniorpolitiska frågor.

På frågan om Sveriges utveckling svarar dessutom fyra av tio att landet mest är på väg åt fel håll. Tre av tio svarar ”mest åt rätt håll”.

Partierna kan alltså inte ta seniorers röster för givna, menar Eva Eriksson. Tvärtom – seniora väljare vill känna delaktighet och kunna påverka samhällsutvecklingen.

Måste kämpa

– Politikerna kommer att få kämpa, ta fram kloka förslag och välgrundade resonemang som till exempel rör pensioner samt vård och omsorg för att övertyga oss.

– Men det ska heller inte glömmas bort att äldre väljare, i likhet med resten av befolkningen, också anser att sakfrågor som lag och ordning och energipolitik är viktiga för Sveriges framtid.

Så tänker seniorer inför valet

1. Hur intresserad är du av politik?
Mycket intresserad: 23 procent.
Ganska intresserad: 58 procent.
Inte särskild intresserad: 17 procent.

2. Kan du tänka dig att taktikrösta, stödrösta på alternativt välja bort ett parti under riksdagsspärren?
Nej jag röstar enbart utifrån min övertygelse: 84 procent.
Ja det kan påverka hur jag kommer att rösta: 13 procent.

3. Skulle du rösta på ett parti som driver äldrefrågor?
Ja, helt säkert: 9 procent.
Ja, troligtvis: 27 procent.
Tveksam, vet ej i dag: 35 procent.
Nej, troligtvis inte: 22 procent.

Källa: SPF Seniorerna medlemsundersökning inför valet. 2 783 slumpmässigt utvalda svarande, 64-89 år. Utförare: Gullers Grupp

Dölj faktaruta

”Klyftorna ökar”

Här är några kommentarer från de intervjuade i undersökningen.

”Pensionen är sämst i hela Norden.”

”För många bidragsberoende, hög kriminalitet, kapsejsad
sjukvård, galen energipolitik, naiv försvarspolitik. För låga
pensioner. För många invandrare.”

”Klyftorna mellan människor ökar. Ekonomiskt och socialt.”

”Vi har det så fantastiskt bra i Sverige! Det finns problem som måste lösas (som miljöproblem, grov kriminalitet och problem med skolan) men det får inte hindra oss från att känna att vi är förunnade att leva i en fantastisk tid. Och tacka dem som byggt upp vårt samhälle.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-03
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas