Valet: Nya besked till landets konsumenter
Vad vill partierna i konsumentfrågor? Nu finns svaren samlade. Foto: Getty Images
Nyheter | Utfrågning

Valet: Nya besked till landets konsumenter

Fyra partier anser inte att handel och restauranger genom lag ska vara skyldiga att ta emot kontanter som betalningsmedel. Det framgår av en ny kartläggning av riksdagspartiernas uppfattningar inför valet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-22

I måndags (20/6) släpptes ”Konsumentkompassen 2022” där organisationen Sveriges Konsumenter samlat partiernas svar på viktiga konsumentpolitiska frågor inför riksdagsvalet i höst.

I den får vi veta mer om partiernas ställningstaganden i 16 konsumentpolitiska frågor inom tio konsumentområden.

Hur ser man på kompensation för höjda priser och krav på kontanter exempelvis?

Läs och döm själv – i Konsumentkompassen finns svaren.

Hela kompassen

Konsumentkompassen hittar du här.

Frågorna ställs inom dessa områden:

 • Prisökningar
 • Konsumentstöd
 • Överskuldsättning
 • Livsmedel
 • Digital inkludering
 • Kontanter
 • Konsumenträtt
 • Hållbara placeringar
 • Kemikalier
 • Resurser till konsumentpolitiken
 • Partiernas egna förslag

Konsumentkompassen bygger på enkätsvar från riksdagens alla partier. Partierna kunde välja mellan att svara JA, DELVIS eller NEJ. Vid varje svar var det också möjligt att lägga till en kommentar.

Dölj faktaruta

Sveriges Konsumenter är en obunden, ideell organisation som arbetar för alla konsumenters bästa genom att granska företag, påverka politiken och stärka konsumentmakten.

Visionen är ”Ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är stark.”

Bland medlemsorganisationerna finns SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna. SPF Seniorerna har också varit med och tagit fram frågorna till partierna.

Kontanter

Här är en av frågorna som partierna får besvara.

Kontanter är det enda icke-kommersiella, analoga betalningsmedlet, men fasas idag ut i snabb takt.

Anser ert parti att handel, restauranger etc genom lag ska vara skyldiga att ta emot kontanter som betalningsmedel (med vissa undantag)?

Vänsterpartiet: Det finns grupper i samhället som har svårt för digitala betalningsmedel
Socialdemokraterna: Det finns många fördelar med digitala betalningsalternativ, till exempel har antalet brott relaterade till kontanthantering fallit kraftigt de senaste åren. Men övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste ske på ett sätt så att ingen lämnas efter. Utgångspunkten bör vara att bankerna och näringslivet tar sitt ansvar för detta, men om det inte fungerar är ytterligare lagstiftning inte utesluten. Den 1 januari 2021 trädde ett nytt regelverk i kraft som innebär att större kreditinstitut blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. Vi ser dock inte att ett lagstadgat krav på kontanthantering för en bredare grupp aktörer är rätt väg att gå.
Miljöpartiet: Att alla kan använda betalningsmedel är en viktig rättighetsfråga. Vi vill se en politik som tillgodoser detta behov. För att göra det kan skyldigheten att hantera kontanter behöva regleras, men det finns också andra lösningar, såsom riksbankens e-krona att ta i beaktande.
Centerpartiet: Centerpartiet anser att det är väldigt viktigt att kontanthanteringen i landet fungerar, inte minst i de delar där bredband och internetuppkoppling inte är den bästa. Därför driver vi på för att staten och Riksbanken bör ta ett större ansvar i denna fråga. Däremot vill vi inte lagstifta om att enskilda näringsidkare måste ta emot kontanter då det kan innebära stora svårigheter. Det gäller inte minst de minsta företagen där ett sådant krav riskerar att få stora konsekvenser och vissa företag riskerar att få svårt att bedriva sin verksamhet.
Liberalerna: Det är för långtgående att alla näringsidkare i hela landet ska behöva ha kontanthantering. Däremot ser vi att banker har en viktig roll i att ta emot och tillhandahålla kontanter.
Sverigedemokraterna: Vi vill ha kontantplikt för livsnödvändiga konsumtionsartiklar. Undantag mindre livsmedelsbutiker och mindre företag samt vissa tider på dygnet.
Kristdemokraterna: Vi ser att utan kontanter står vi oss slätt den dagen strömmen går eller våra betalsystem störs ut av illasinnade aktörer. Olika grupper i samhället har också svårt att rent praktiskt hantera eller förstå den nya tekniken. Därför är det viktigt att det fortfarande ska gå att använda kontanter i de flesta bemannade affärer.
Moderaterna: Vi har inga sådana förslag i dagsläget.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas