Fler vill ha kontanterna kvar
Foto: Gettyimages
Nyheter | Säkerhet

Fler vill ha kontanterna kvar

Åtta av tio svenskar vill kunna betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-02

Det är en ökning med 3 procent sedan veckorna före Rysslands invasion av Ukraina och med 13 procent sedan 2018.

– Vi har under fem år sett en tydlig trend i att allt fler människor vill ha kvar kontanterna, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB som har låtit göra undersökningen, i ett pressmeddelande.

– I och med Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har många svenskar också fått en ökad insikt om hur viktig kontanthanteringen är för Sveriges krisberedskap.

Unga som äldre

Mest positiva till kontanter är personer mellan 65 och 79 år. I denna åldersgrupp vill 90 procent ha kvar kontanterna.

Andel (%) som vill ha kvar kontanter i olika åldersgrupper, 2018–2022.

Den största ökningen av andelen svenskar som vill ha kvar kontanter syns dock i åldersgruppen 18 till 29 år. Där vill nu 72 procent att kontanterna ska finnas kvar, vilket kan jämföras med 56 procent 2018.

Kräver åtgärder

– Som en följd av att allt fler människor väljer att betala digitalt har många företag minskat sin kontantservice. Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera, anser säger Johan Nilsson.

– Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer.

Så växer stödet

Andel (%) som vill ha kvar kontanter/ha ett kontantlöst samhälle, 2018–2022.
Dölj faktaruta

I november 2022 presenteras utredningen Statens roll på betalningsmarknaden som leds av Anna Kinberg Batra. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

Om Sifoundersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo den 25 maj-2 juni 2022 som en webbaserad undersökning. 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”

80,7 procent svarade: ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala.”
14,6 procent svarade: ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle.”
4,7 procent svarade ”Tveksam/vet ej.”

Källa: Bankomat

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-02
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas