Satsning på vård och sänkt skatt i Centerns manifest
Centerns partiledare Annie Lööf.
Nyheter | Valet

Satsning på vård och sänkt skatt i Centerns manifest

Valresultatet om bara några veckor formar vårt land för decennier framåt. Det sa Centerpartiets ledare Annie Lööf när hon i fredags (5/8) presenterade partiets valmanifest ”För Sveriges bästa”.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-08

Valrörelsen stampar nu i gång på allvar. Ett inslag är partiernas valmanifest där skarpa löften förväntas utgöra ryggrad.

Centern är först ut av riksdagspartierna. Partiledaren Annie Lööf presenterade ett matigt dokument fullt med visioner och målsättningar – men utan siffror på vad vägarna till målet ungefär kan få kosta.

Så vad sätter då Centern högst i den bästa av världar? Stopp för eventuella skattehöjningar står högt upp.

– Vi kommer inte acceptera högre skatter på jobb, sparande och boende de kommande fyra åren, sade C-ledaren Annie Lööf på partiets valkonvent.

Lite om seniorer

I själva valmanifestet lyfts i tur och ordning följande prioriterade områden fram: ”hur hela landet ska leva, hur vi kan rädda miljön och klimatet, skapa ett jämställt Sverige, öka småföretagens potential och stärka ekonomin, bygga en bättre vård och omsorg, skydda den liberala demokratin och stärka samhällskontraktet.”

De äldre omnämns inte särskilt ofta. Men ”Sveriges pensionärer ska ha god trygghet, nu och många år framöver”, betonar partiet i det 38-sidiga dokumentet.

”Därför bidrog Centerpartiet till en stor höjning av pensionerna, särskilt för dem med lägre inkomster. Vi måste försvara pensionssystemets långsiktiga rättvisa och hållbarhet.”

Examenspremie

Mer pengar ska läggas på välfärdens kärna, mindre på bidrag. Samtidigt måste alltså det totala skattetrycket ner under nästa mandatperiod.

Kvaliteten i sjukvården och äldreomsorgen ska lyftas, betonar Centern.

Under rubriken ”En vård och omsorg som sätter människan i centrum” lyfter partiet vad man ser som viktiga vägar till målet: korta köerna och skapa fler vårdplatser ”där det behövs genom satsningar på fler sjuksköterskor och bättre statligt stöd till regionerna som är anpassade efter deras förutsättningar och behov”.

För att kunna anställa fler sjuksköterskor vill partiet införa en examenspremie och ge lön under specialiststudietiden.

Fler vårdgivare

Annie Lööf talade om utmattade medarbetare i vård och omsorg.

– Vi visar hur vi vill fortsätta utveckla vården och omsorgen i hela landet. Ta vården närmare människor och förbättra arbetsvillkoren för alla fantastiska medarbetare i vården och omsorgen.

Partiet betonar i manifestet att man vill öppna upp för fler vårdgivare och öka valfriheten ”så att patienter tillsammans med sin läkare kan välja vårdgivare och tid då operation eller behandling passar bäst utifrån patientens behov.”

Platsmiljard

Genom en så kallad platsmiljard och ökat samarbete mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård ökar möjligheterna att nå målet om en beläggningsgrad på 90 procent på sjukhusen.

Alla ska också ha rätt till en fast läkarkontakt som man vet namnet på och som man kan möta både fysiskt och digitalt.

Centern understryker också betydelsen av att administrationen inom vården minskar så att personalen får mer tid i patientmötet.

Psykvården

Psykiatrin måste förbättras ”för såväl unga som äldre”. Den som söker stöd ska mötas av en samlad och enkel väg in till vården och erbjudas bättre egenvård i väntan på behandling.

Mer och bättre stöd från chefer skapar trygghet på jobbet, fortsätter partiet. Därför behövs en obligatorisk utbildning för alla som får en chefstjänst i vård och omsorg. Det gäller att skapa mindre arbetsgrupper med ett mål om max 25 medarbetare per chef.

Så var ska då pengarna komma ifrån som betalar satsningarna på välfärden?

– Vi tycker att det är viktigt att prioritera. Staten ska lägga fokus på skola, vård och omsorg, försvar, rättsväsende, infrastruktur, svarar Annie Lööf.

Vad kan man behöva prioritera bort då?

– Vi har till exempel använt byggsubventioner, familjeveckor och andra projektrelaterade satsningar som staten gör för att i stället finansiera viktiga välfärdsverksamheter och statens kärnuppgifter genom åren, säger Annie Lööf till DN.

Eget program för landsbygden

Centerpartiet la några dagar (2/8) före valmanifestet fram sitt landsbygdspolitiska program inför valet. Det innehåller till stor del samma saker som valmanifestet.

Inte heller här omnämns äldre som grupp särskilt ofta. Dock i en rad om äldreomsorgen. ”En person som är äldre ska ha en fast läkarkontakt som är insatt i patientens historia och läkemedel.”

I programmet ”Landsbygdspolitik för ett friare, tryggare och tillgängligare Sverige” beskrivs hur den föreslagna platsmiljard som också finns i valmanifestet ska fungera: sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procent beläggning i genomsnitt ska få del av platsmiljarden. ”Den lokala lösningen kan vara fler sjuksköterskor och förbättrade arbetsvillkor, men även att ge en del av vården utanför sjukhusen genom mobila team, förstärkt äldreomsorg eller utvecklad hemsjukvård. Det är särskilt viktigt för alla som bor på orter med lång resväg till sjukhus.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-08
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas