Varannan 65-plussare lämnar riksdagen
Foto: Getty Images
Nyheter | Valet 2022

Varannan 65-plussare lämnar riksdagen

Av dagens seniorer i riksdagen gör hälften ett försök bli omvalda. Av dessa ser knappt hälften – fyra stycken – ut att bli omvalda.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-21

Dagens seniora riksdagsledamöter behövs också under kommande mandatperiod om det svenska parlamentet ska få mer livserfarenhet än hittills.

Men när Senioren frågar de 17 ledamöter som har hunnit passera 65-årsdagen om de kandiderar på nytt den 11 september är det bara åtta som försöker bli omvalda.

Av dessa åtta är det fyra som finns på valbar plats.

Men varför slutar så många frivilligt? Och vad driver dem som väljer att satsa på ännu en mandatperiod?

Och vad tänker de 17 om att riksdagen i dagsläget har knappt fem procent 65-plussare bland ledamöterna när väljarkårens andel är 28 procent?

Riksdagen går miste om ovärderlig erfarenhet och kunskap.

De lämnar

Barbro Westerholm, Liberalerna, 88 år
– Jag vill ägna all den tid jag har för att bekämpa den åldersdiskriminering som präglar vårt samhälle, bland annat ska jag skriva en bok om vad vi behöver göra. Det är en stor förlust att man inte i partierna ser att man måste ta vara på den livserfarenhet som årsrika människor besitter.

 

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, 66 år
– Jag skulle gärna arbeta vidare i riksdagen, men tyvärr är det inte möjligt av partiinterna skäl. Läget åldersmässigt i riksdagen är riktigt illa. Underrepresentationen av äldre betyder att partierna, liksom politiken i stort, går miste om ovärderlig erfarenhet och kunskap.

 

Magnus Stuart, Moderaterna, 69 år
– Jag har beslutat mig för att inte kandidera för att i stället lägga min tid på andra uppdrag. Det är dåligt att så få seniorer finns i riksdagen. Partiernas nomineringskommittéer borde göra ett bättre jobb och se till att betydligt fler 65+ hamnar på valbar plats. Idag sätter man gärna 65-plussare på listorna för att det ska se bra ut men de står inte på valbar plats.

 

Roger Richthoff, Sverigedemokraterna, 73 år
– Partiet toppstyrs. När det gäller läget i riksdagen så uppfattas erfarenhet och kunskap hos äldre tyvärr som ett hot mot en toppstyrning från ett fåtal utan insyn från övriga ledamöter. Förståelse och intresse för ett representativt urval som i hög grad speglar den svenska befolkningens åldersstruktur finns inte.

 

Åsa Lindestam, Socialdemokraterna, 65 år
– Jag är snart 66 år och har varit i riksdagen i 20 år. Det är mer än ett heltidsarbete att vara ledamot. Jag har arbetat så i alla år och nu tänker jag trappa ner och försöka motionera genom att röra mig i stället… Självfallet vore det allra bästa att det var en jämn fördelning över landet, i ålder, kön och bakgrund. Men jag tror det är omöjligt så länge uppdraget kräver så mycket av en ledamot.

 

Anne Oskarsson, Sverigedemokraterna, 75 år
– Jag blev inte nominerad i mitt län. Att det är så få äldre i riksdagen tycker jag är respektlöst mot de 28 procent i väljarkåren som är 65 år och äldre. Vår kunskap hade behövts.

 

Ann-Britt Åsebol, Moderaterna, 74 år
– Jag ser faktiskt fram emot pension efter att från och till ha varit ute i arbetslivet från det att jag var 13 år och hade mitt första arbete. Större delen av min riksdagsperiod har jag varit i pensionsålder. Riksdagen borde spegla demografin i samhället.

 

Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, 66 år
– Jag vill inte längre toppa vår lista beroende på att jag vill vara hemma mer. Självklart är det eftersträvansvärt att få en spridning bland åldrarna i riksdagen.

 

Katarina Brännström, Moderaterna, 71 år

– Jag är 72 år och har suttit 16 år i riksdagen vid valet och vill nu göra annat utanför politiken. Bara några få procent seniorer bland ledamöterna är för lågt och för dåligt! Tyvärr premieras inte livserfarenhet längre i politiken. Samtidigt är det ett tungt jobb att resa många timmar varje vecka, vara hemifrån och sätta sig in i riksdagsarbetets speciella värld. En ”nybörjare” som är 65+ kommer att få det väldigt jobbigt eftersom man inte ges något större stöd utan förväntas klara sig själv.

Tackar för sig

Anne Oskarsson, SD, 75 år
Barbro Westerholm, L, 88 år
Katarina Brännström, M, 71 år
Lars Adaktusson, KD, 66 år
Magnus Stuart, M, 69 år
Roger Richthoff, SD, 73 år
Åsa Lindestam, S, 65 år
Ann-Britt Åsebol, M, 74 år
Elisabeth Falkhaven, MP, 66 år

Dölj faktaruta

Om man tittar på antalet över 70 är det närmast skandal.

De satsar

Elsemarie Bjellqvist, Socialdemokraterna, 77 år
– Jag har faktiskt lyfts från plats 12 till plats 10 på riksdagslistan. Representationen av seniorer i riksdagen är mycket dålig. Om man tittar på antalet över 70 är det närmast skandal.

 

Gudrun Nordborg, Vänsterpartiet, 75 år
– Representation har självklart ett stort värde även om jag inte hör till dem som förespråkar en strikt procentuell sådan oavsett kategori. Inlevelseförmåga är en väl så viktig egenskap. Ålder är ändå en lite speciell kategori. Jag upplever att den har gett mig en bred fond av erfarenheter som är en styrka i det politiska arbetet. Som äldre är det fantastiskt fint att få samarbeta över generationsgränserna.

 

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, 66 år
– Vi måste ändra på obalansen så att vi får en åldersmixad riskdag. Erfarenhet ska inte vara en belastning. När jag kom in i riksdagen var jag 59 år och hade en lång yrkeserfarenhet bakom mig. Tacksam för det! Anser att just arbetslivserfarenhet ska väga tungt när partierna sätter sina listor.

 

Kerstin Lundgren, Centerpartiet, 66 år
– Det är viktigt att det finns en bred representation från den svenska väljarkåren men det är ju heller inte så att vi representerar en åldersgrupp eller etnicitet eller ett kön utan jag representerar värderingar och står upp för de förslag som vi som parti formar i våra beslutande organ. Sedan kommer vi alla att bära med oss de olika erfarenheter som livets resa ger.

 

Lars Jilmstad, Moderaterna, 75 år
– Jag har plats 10. Så det krävs nog att vi får moderatstyre och ett par stockholmsministrar om jag verkligen ska komma in. Åldersläget i riksdagen är bedrövligt. Jag tycker alla partier har anledning att fundera över att nomineringsreglerna resulterar i en så låg andel.

 

Roland Utbult, Kristdemokraterna, 70 år
– Läget i riksdagen när det gäller seniorernas andel ser jag som ett demokratiskt underskott.

 

Tuve Skånberg, Kristdemokraterna, 65 år
– Det är alldeles för få 65-plussare i riksdagen.

 

Lotta Johnsson Fornarve, Vänsterpartiet, 65 år
– Jag tycker att det är viktigt att det finns en bra representation riksdagen som speglar befolkningen i stort. Idag är det för få ledamöter över 65.

Satsar på nytt

Elsemarie Bjellqvist, S, 77 år
Gudrun Nordborg, V, 75 år (valbar plats)
Karin Rågsjö, V, 66 år (valbar plats)
Lotta Johnsson Fornarve, V, 65 år (valbar plats)
Kerstin Lundgren, C, 66 år (valbar plats)
Lars Jilmstad, M, 75 år
Roland Utbult, KD, 70 år
Tuve Skånberg, KD, 65 år

Dölj faktaruta

Alla partier har anledning att fundera över nomineringsreglerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-21
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas