KDs valmanifest: Många löften till seniorer
Nyheter | Valet

KDs valmanifest: Många löften till seniorer

Äldre är ett av fyra prioriterade områden i Kristdemokraternas valmanifest. Sjukvården ett annat.

Jan Arleij
Publicerad 2022-08-11

– Sverige har sämre tillgång till vård till den som behöver de senaste åtta åren. Det här är helt orimligt, framhöll partisekreterare Peter Kullgren när KD presenterade sitt valmanifest i tisdags (9/8).

– Vårdköerna har tredubblats och just nu är det 145 000 människor som har väntat olagligt länge på besök hos specialist eller på behandling.

KD betonar som tidigare att man vill att staten ska ta över ansvaret för sjukvården, något som än så länge inget annat parti står bakom.

Vård i hemmet

Partiet vill också ha fler vårdplatser och fast läkarkontakt med en namngiven läkare. Man vill också se ett tak för antal patienter för att ”möjliggöra relationsbyggande mellan patient och läkare”.

KD tänker driva på för ökad möjlighet att vårdas i egna hemmet, särskilt för multisjuka. Detta genom mobila sjukvårdsenheter som kan ge vård i hemmet.

Sänkt skatt

I valmanifestet presenterar Kristdemokraterna tre prioriterade områden utöver sjukvården: trygghet, äldre och landsbygd.

Många förslag gäller äldres ekonomi och arbete. Bland annat utlovas sänkt skatt på pension. Garantipensionen ska höjas liksom bostadstillägget för pensionärer.

Ingen diskriminering

Äldreomsorgen ges också stort utrymme i det tolvsidiga valmanifestet.

– Sverige ska ha en äldreomsorg i världsklass. Det kräver att personalen i äldreomsorgen har goda villkor, skriver KD.

– Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet utan åldersdiskriminering.

Karta och verklighet

Partiernas valmanifest innehåller oftast mer av målsättningar, så också Kristdemokraternas. Nivåer på exempelvis hur hög garantipensionen ska vara anges inte.

Tidplan för genomförande av åtgärder finns inte heller med, och inte vad reformerna kommer att kosta eller hur de ska betalas.

Fler löften i manifestet

Sjukvård
– Stärk tandvården för äldre, bland annat genom att sänka högkostnadsskyddet för tandvård.

Arbete
– Skattelättnad för äldre (69+) som vill och kan fortsätta arbeta.
– Gör det möjligt att arbeta längre och mer flexibelt för den som kan genom att förlänga rätten att arbeta (LAS-åldern) i två steg till 75 års ålder, med ömsesidig rätt att minska arbetstiden till 50 procent. Ta samtidigt bort arbetsgivaravgiften helt från 69 år.
– Inför trygghetsersättning, för dem som har ett fåtal år kvar till pensionen men som slitit ut kroppen.

Äldreomsorg
– Förbättrade villkor för personalen i äldreomsorgen – bort med delade turer.
– Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.
– Tid och resurser till demensvården och ökade kunskaper om demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre.
– Bryt äldres ofrivilliga ensamhet och isolering genom äldresamtal i alla kommuner, gemenskapsfrämjande insatser i omsorgen och digitala hjälpmedel.
– Säkerställ att personal inom hemtjänst och äldreboenden har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Boende
– Fler trygghetsboenden och gemenskapsboenden för äldre.

Kristdemokraterna utvecklar sina äldrepolitiska förslag i en seniorrapport med politik för ”Bättre villkor för Sveriges äldre – reformer för jobb, bostäder, hälsa och omsorg.” Rapporten antogs i juni och presenterades i augusti.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-08-11
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas