Patienter över 80 år får vänta längst
Foto: Getty Images
Nyheter | SJUKVÅRD

Patienter över 80 år får vänta längst

Var tionde besök på akuten varar längre än 9 timmar för 80-plussare. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-30

Det är Socialstyrelsens nya rapport ”Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2021” som visar att det är patienter över 80 år och som inte blir inlagda som är de som får vänta längst på en läkarbedömning på landets akutmottagningar.

Efter att ha gått ner under pandemin ökar åter antalet besök på akuten.

Statistiken för 2021 visar att medianväntetiden till läkarbedömning var en timme vilket är en ökning jämfört med 2020, till samma nivå som före pandemin.

Under andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 har tiden till läkarbedömning blivit ännu längre.

Fortsätter öka

Socialstyrelsens nya statistik visar också att de totala vistelsetiderna på akutmottagningarna blivit längre.

– De ligger nu högre än de gjorde åren före pandemin, säger Karin Sköldin, statistiker på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Medianvistelsetiden låg under 2021 på 4 timmar och 3 minuter. Första halvåret 2022 har vistelsetiderna fortsatt öka ytterligare och ligger nu på 4 timmar och 12 minuter.

– Det är bekymmersamt att vistelsetiderna blir längre och längre, trots att antalet besök inte är uppe i riktigt samma nivåer som före pandemin, säger Mats Granberg som är sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Arbetsorganisation, bemanning och vårdplatssituationen på sjukhuset kan också påverka den långa vistelsetiden.

Drabbas hårdast

Längst tid på akutmottagningarna vistas alltså patienter 80 år och äldre, med en mediantid på 4 timmar och 35 minuter. Var tionde patient i denna grupp väntar mer än 9 timmar och 13 minuter.

– Detta är problematiskt, för samtidigt är det ju de äldsta patienterna som drabbas hårdast av de långa väntetiderna eftersom de är den sköraste patientgruppen, konstaterar Mats Granberg.

Frågan är varför just 80-plussarna får vänta så länge. Något exakt svar tycks inte finnas.

En spekulation är att många av de äldsta inte har akuta åkommor och i stället borde ha fått rätt vård på sitt särskilda boende vid primärvårdens hemsjukvård, en vård som dock inte finns tillgänglig i tillräcklig utsträckning.

Stora skillnader

Vistelsetiderna skiljer sig också mycket åt mellan regioner och mellan olika akutmottagningar.

Längst vistelsetid 2021 hade Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i Stockholm, med en mediantid 6 timmar och 22 minuter. Nästan lika lång vistelsetid hade Södersjukhuset, 6 timmar och 10 minuter.

Kortast vistelsetid hade Oskarshamns sjukhus, med 2 timmar och 13 minuter.

Skillnaderna kan bero på faktorer som akutmottagningens storlek, belastning, brist på vårdplatser och antal överbeläggningar inom slutenvården liksom på hur patientunderlagen ser ut men också hur man har organiserat akutsjukvården.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-30
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas