Vården: Det saknas tusentals platser
Nyheter | Patientrisker

Vården: Det saknas tusentals platser

Sverige måste få fram 2 360 nya vårdplatser inom slutenvården och 60 fler intensivvårdsplatser. Det slår Socialstyrelsen fast.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-01

Behovet av fler platser är så stort som 15 procent, enligt myndigheten.

– Läget är allvarligt, både ur ett tillgänglighets- och ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är ett omedelbart behov, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen till DN.

Socialstyrelsen har för första gången gjort en total kartläggning av antalet vårdplatser och beräknat hur behovet ser ut på kort och lång sikt.

En femtedel

Bakgrunden är att Sverige sticker ut – både inom EU och inom OECD – genom att ha ett lågt antal vårdplatser i förhållande till befolkningens storlek.

De senaste åren har antalet disponibla vårdplatser på sjukhusen minskat kraftigt – med 20 procent på tio år.

Olivia Wigzell.

Eftersom befolkningen ökat under samma tidsperiod har antalet disponibla vårdplatser per capita minskat ännu mer, konstaterar Socialstyrelsen.

Antalet intensivvårdsplatser har minskat från drygt 520 före pandemin till dagens 460.

Stora risker

Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Förra året slog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fast att det råder betydande patientsäkerhetsrisker på många av landets sjukhus till följd av platsbristen.

Forskning visar också på ett samband mellan överbelastning på akutmottagningarna på Stockholmssjukhusen och ökad dödlighet.

Miljardstöd

Socialstyrelsen fördelar under 2023 ett statsbidrag på 2 miljarder som stöd till regionerna för arbetet med att öka antalet vårdplatser. 2022 fördelades nära 1 miljard som stöd. Men det går inte tillräckligt snabbt.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) framhåller att resultatet av kartläggningen inte är överraskande, men att det är första gången som riktvärden för behoven läggs fram.

”Sverige har som väl känt för få vårdplatser. Vårdplatsbristen i Sverige är alarmerande”, säger ministern i en skriftlig kommentar till TT.

Hämmar utveckling

Intresseorganisationen SKR (Sveriges kommuner och regioner) säger att Socialstyrelsens normering av vårdplatser i slutenvården inte kommer att öka tillgängligheten eller skapa bättre arbetsmiljö. Den riskerar snarare att hämma nödvändig utveckling i regionerna.

SKR ser rapporten som ett slag i luften eftersom fler vårdplatser med rätt bemanning och kvalitet inte kan öppnas utan tillgång till fler personal.

Rachel de Basso (S).

– Vården är ansträngd och budgeterade vårdplatser kan inte alltid hållas öppna då vi saknar tillräckligt med personal. Alla regioner är medvetna om det och arbetar för att öka tillgången till vårdplatser och stärka arbetsmiljön för personalen, det behöver inte en statlig myndighet berätta för oss, säger Rachel de Basso, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation i ett pressmeddelande.

Måste prioritera

Men regionerna måste prioritera en ökning av vårdplatser framför att anställa fler, menar Socialstyrelsen.

– Det blir en ond cirkel, men det krävs att man arbetar med arbetsmiljöfrågor, återhämtning och kompetensförsörjning för att öka bemanningen. Arbetsgivarna kan inte peka på omöjligheten att rekrytera och behålla personal, för det ansvaret ligger i arbetsgivarrollen, säger Olivia Wigzell till DN.

Bara en region

Störst behov av fler vårdplatser har Östergötland, Västra Götalandsregionen och Uppsala

Den enda region som bedöms ha tillräckligt många vårdplatser är Kalmar.

Källa: Socialstyrelsens rapport ”Riktvärden för beläggningsgrad och vårdplatser”

Dölj faktaruta

RegionAntal platserRiktvärde på kort siktRiktvärde på medellång sikt
Blekinge269306224
Dalarna403455404
Gotland13414090
Gävleborg435452407
Halland451480481
Jämtland202208169
Jönköping539555501
Kalmar422383343
Kronoberg289314270
Norrbotten347421344
Skåne1 9792 4002 008
Stockholm3 9104 1343 201
Sörmland454535417
Uppsala585737696
Värmland423512405
Västerbotten468584434
Västernorrland344411339
Västmanland422477383
Västra Götaland2 2732 8902 460
Örebro443521450
Östergötland545706717
Riket15 33617 63114 742

Tabellen visar antalet disponibla vårdplatser inom somatisk vård (exklusive intensivvård) under 2022, samt riktvärden för behoven av antal platser på kort och medellång sikt.

Källa: Socialstyrelsen

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas