Bevis: Brist på vårdplatser orsakar dödsfall
Foto: Getty Images
Nyheter | Vården

Bevis: Brist på vårdplatser orsakar dödsfall

Färre vårdplatser betyder fler döda patienter. Det konstaterar forskare vid Linköpings universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-15

Den nya studien som bygger på utvecklingen i Sverige mellan åren 2001 och 2019 visar att antalet vårdplatser kan kopplas till ökad dödlighet.

– Beräkningarna visar att tre färre vårdplatser motsvarar ungefär ett extra dödsfall per år, säger Jonathan Siverskog, utredare vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

I studien undersöker forskarna om sambandet kan tolkas som att dödlighet verkligen påverkas av vårdplatsminskningar, eller om det finns andra faktorer som ligger bakom resultatet.

– Men inga av känslighetsanalyserna som vi gjort pekar på att det finns något annat som förklarar sambandet vi ser mellan antalet vårdplatser och dödstal. Vi har inte kunnat hitta några alternativa förklaringar till den ökade dödligheten, säger Jonathan Siverskog.

Jonathan Siverskog. Foto: Linköpings universitet

I studien beräknar forskarna att kostnaden för att vinna ett år i full hälsa genom fler vårdplatser är ungefär 400 000 kronor.

Deras förhoppning är att utvärderingar av nya behandlingar ska kunna jämföras med deras uppskattning.

Brytpunkt

– Om en ny behandling kostar mer än 400 000 kronor per år i full hälsa är det mer effektivt att i stället lägga resurserna på fler vårdplatser, säger Jonathan Siverskog.

Studien har publicerats i tidskriften Social Science & Medicine.

Vårdplatsbristen: Kritisk situation i hela landet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför under året en nationell tillsyn av sjukhusvården med fokus på just vårdplatser och bemanning.

Hittills har man granskat 27 akutsjukhus i alla regioner i landet. I de 21 fall som IVO fattat beslut har myndigheten riktat kritik mot samtliga.

De kritiserade sjukhusen finns i 17 av 21 regioner: Brist på sjuksköterskor och för få vårdplatser med korridorvård liksom patienter på fel avdelningar är problem som anförs från de flesta håll.

Så gott som dagligen rapporterar media om situationen. Det finns sjukhus som gett patienter i korridorer grytlock som de ska använda som larm, och sopsäckar har satts över lampor i korridoren för att patienter ska kunna sova där, rapporterar exempelvis SVT Nyheter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-12-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas