Regioner uppgivna inför brist på personal
Foto: Getty Images
Nyheter | Kritiskt

Regioner uppgivna inför brist på personal

Svensk sjukhusvård präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-25

IVO inledde i slutet av januari en större nationell tillsyn av sjukhusvården.

Myndigheten har begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning.

Sammanställningen landar i en kritisk slutsats:

– Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med överbeläggningar och utlokaliseringar som följd ökar risken för vårdskador, säger Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn i ett pressmeddelande.

Peder Carlsson.

Efter genomgång av regionernas svar bedömer IVO att minst 18 av de 21 regionerna har en brist på disponibla vårdplatser.

Saknas folk

I tre regioner har myndigheten inte kunnat bedöma om det råder brist på vårdplatser eller inte, på grund av underlaget. Klart är dock att överbeläggningar förekommer inom samtliga regioner.

Många regioner uppger att sängplatser kan finnas, men att det saknas utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna.

Om fem år

Samtliga regioner uppger att de saknar vårdpersonal i dagsläget och för merparten av regionerna kommer situationen heller inte att förbättras under kommande år, konstaterar IVO i sin sammanställning.

Regionernas redovisningar genomsyras av en uppgivenhet över bristen på personal, skriver IVO i rapporten. Nästan alla regioner uppger att de ser fortsatta bemanningsproblem om fem år.

Måste garanteras

– I vår analys av redovisningarna kan vi se stora risker med att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Vår tillsyn fortsätter därför i samtliga regioner och vi är beredda att använda hela den verktygslåda lagen ger oss, för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård, säger Peder Carlsson.

– Problemen hos regionerna kan ha olika förklaringar, men patientsäkerheten måste kunna garanteras.

IVO:s nästa steg blir att genomföra tillsyn i samtliga regioner, vilket kan innebära både anmälda och oanmälda inspektioner på sjukhus runt om i landet.

IVO kommer även att begära in ytterligare underlag från regionerna.

Sofia Wallström.

Den tuffaste åtgärden som Ivo kan sätta in är att stänga en verksamhet, något som IVOs generaldirektör Sofia Wallström också har sagt kan komma att bli aktuell.

Bakgrunden till varningen är myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden kring akutsjukhus, rapportering i medierna men också i annan offentlig statistik, skriver Läkartidningen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas