IVO: Omöjligt ge äldre en god vård
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Pandemin

IVO: Omöjligt ge äldre en god vård

Sjuksköterskor har fått order om att inte vara på plats hos de sjuka äldre på särskilda boenden. Brist på personal har gjort att man inte satt in vak hos döende patienter.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-03

Det är två exempel på brister som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har funnit i sin senaste granskning av äldreomsorgen under pandemin.

– Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden och framförallt kring bemanning och kompetens, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

– Det gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet.

Lång lista

På tisdagen (2/2) presenterade tillsynsmyndigheten sin granskning av hur kommunerna har tagit sitt ansvar. Metoden har varit en fördjupad journalgranskning hos 55 kommuner och privata utförare.

Resultatet är en lång lista på allvarliga och förödande brister och misstag.

Ska svara 15 mars

Nästan hälften, mer än 46 procent, av alla som har dött med covid-19 i Sverige har bott på äldreboende.

Senast den 15 mars ska kommunerna redovisa för IVO hur man ska komma tillrätta med bristerna.

Dölj faktaruta

Det finns exempel på ansvariga som inte säkerställt en acceptabel bemanning och inte heller tillgång till medicinsk utrustning.

För få sjuksköterskor har varit på plats och det har alltså också förekommit fall där sjuksköterskor fått direktiv om att avstå besök hos sina covidpatienter.

Sofia Wallström.

– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Lägstanivån får inte vara för låg, inte ens under en pandemi, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

Det är en allmän brist på omvårdnadspersonal som har lett till att man inte satt in vak hos döende patienter.

Avsaknad av personal och kompetens har också medfört att patienterna inte har fått den behandling som läkare beslutat, konstaterar IVO.

Misskötta journaler

Tillsynsmyndigheten säger också att kommunerna i många fall inte har skött journalerna.

– Av intervjuer med sjuksköterskor framkommer tydligt att de i perioder inte hunnit med att dokumentera, säger Sofia Wallström, som konstaterar att stora brister i journalföringen utgör en allvarlig patientsäkerhetsrisk.

Tredje delen

Kommungranskningen är den tredje delen av IVOs omfattande inspektion av hur äldreomsorgen hanterade den våg av smittspridning och död som slagit och fortfarande ett år efter pandemins utbrott slår hårt mot sköra äldre på landets särskilda boenden.

  • I november riktades kritik mot landets samtliga regioner som ansvarar för covidvården på äldreboenden. Patientjournaler för över 800 personer på nära 100 äldreboenden över hela landet synades. En uppföljning väntas under våren.
  • I december kom en liknande granskning med kritik mot privata vårdgivares covidvård på äldreboenden.

Alla granskningar

Här kan du ta del av IVOs alla kommungranskningar. Ett underlag som kan lyftas fram inom de kommunala pensionärsråden.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-03
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas