Hård kritik från Ivo: Stora brister i äldrevården
Nyheter | granskning
Sofia Wallström.

Hård kritik från Ivo: Stora brister i äldrevården

Ivo riktar skarp kritik mot landets 21 regioner när det gäller vården på äldreboenden under pandemin. ”Ivo gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling” skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Jan Hagberg
Publicerad 2020-11-24

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har även kallat till en pressträff där de berättar om granskningen.

Där berättar generaldirektören Sofia Wallström att det allvarligaste missförhållandet som avslöjats av granskningen är att så många inte har fått en individuell läkarbedömning. Det handlar om 16-22 procent av patienterna.

– Det är cirka en femtedel. Det här är en väldigt hög siffra, enligt Ivos bedömning. En sån hög siffra är inte acceptabel. Det är grundläggande, säger hon.

Många av dessa fick inte heller någon individuell bedömning av sjuksköterska.

– Det är inte acceptabelt, fortsätter hon.

Lägstanivån för låg

Ivo har granskat regionerna för att se om de äldre på särskilda boenden fått den vård och behandling de ska ha utifrån sina individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Resultatet är ingenting annat än nedslående.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för lågt, säger Sofia Wallström.

Ur Ivos beslut i korthet:

  • Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk  under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  • Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

Granskningen har bland annat bestått av intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor, intervjuer med representanter för alla regioner samt journalgranskningar, meddelar Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo.

Fram till 15 januari på sig

Journalgranskningen gäller främst personer mellan 85 och 95 år och under perioden mars-juni då antalet avlidna i covid-19 på äldreboenden var mycket högt.

– Det här handlar om människor. Någons mamma, någons pappa, någons nära och kära, säger Sofia Wallström.

Ivo har sedan i våras fått in över 20 000 tips via sin tipstjänst och myndigheten kommer att genomföra ytterligare journalgranskningar.

Ivo har också kommit fram till att de brister som framkommit är systematiska och att inga förbättringar verkar ha skett under pandemin.

Nu har regionerna fram till 15 januari på sig att redovisa för Ivo vad de har gjort och vad de tänker göra för förbättringar.

– Vi lägger en stor förväntan på regionerna i och med beslutet i dag om att de ska säkerställa vården för de som bor på särskilda boenden, säger Sofia Wallström.

Jan Hagberg
Publicerad 2020-11-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas