Ny covidkris i särskilda boenden: ”Nu måste äldre få rätt vård”
Nyheter | Pandemin
Foto: Colourbox

Ny covidkris i särskilda boenden: ”Nu måste äldre få rätt vård”

Smittan fortsätter att öka bland äldre på de särskilda boendena. Antalet döda stiger också.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-27

Samhället kan inte heller under pandemins andra våg skydda de äldre på särskilda boenden från coronaviruset.

– Det är ett mycket allvarligt läge, eftersom det är så många personer det handlar om som är smittade, konstaterade Socialstyrelsen på torsdagens (26/11) presskonferens med Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vårens nivå

Under vecka 47 (16-22/11) rapporterades cirka 700 personer vara smittade. Det är samma höga nivå som i våras.

– Men vårens siffror var en underrapportering, eftersom man testar så mycket mer nu än i våras, sa Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

Många avlider

Vecka 46 (9-15/11) avled 69 personer med covid-19 på särskilt boende.

– Det är svårt att bedöma utvecklingen framöver, men klart är att vi kommer att få se fler dödsfall eftersom smittläget ser ut som det gör.

Följa IVOs krav

Det är helt avgörande att man nu arbetar vidare med utgångspunkt i de iakttagelser som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort.

Myndigheten har ju i sin rapport från i tisdags konstaterat att lägstanivån är för låg i samtliga Sveriges regioner. Många äldre har inte fått vård utifrån sina behov, vilket förutom den mänskliga katastrofen innebär att lagen har brutits.

Iréne Nilsson Carlsson.

– Det är avgörande att kvaliteten nu kan lyftas. Det är särskilt viktigt att säkerställa samverkan mellan läkare och sjuksköterskor på boendena, sa Iréne Nilsson Carlsson.

– Det måste göras individuella handlingsplaner och individuella bedömningar av vad som är rätt vårdnivå för varje enskild person.

Annan vård

Det är också mycket viktigt att man även i övrigt säkrar de vårdinsatser som behövs, fortsatte folkhälsorådet. De flesta boende har ju andra sjukdomar att kämpa med.

– Då måste man ha ett nära samarbete mellan vårdcentralens läkare och vårdpersonal på boendena, så att man inte missar att ge god vård för andra hälsoproblem som de äldre har på de särskilda boendena.

Kunskap finns

Det finns ett kunskapsstöd som Socialstyrelsen har tagit fram i våras och uppdaterat i somras, påminde Iréne Nilsson Carlsson.

– Använd det! uppmanade hon landets kommuner och regioner.

Rapporterar brister

Lägesrapporten från kommunerna visar att tio kommuner nu har allvarlig påverkan på områden som förbrukningsmaterial eller tillgång på personal.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas