Läkare uteblev när pandemin var som värst
Foto: Colourbox
Nyheter | Pandemin

Läkare uteblev när pandemin var som värst

Ingen sjukhusvård till äldre med covid-19 och ingen läkare på plats under pandemins två svåraste månader.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-16

Det framkommer av en granskning av läkarinsatserna på äldreboendena som Stockholms stads krisledning gett äldreförvaltningen i uppdrag att utföra, och som DN var först att berätta om.

Ett PM med granskningens innehåll visar bland annat:

• Beslut om att ingen av de äldre skulle få sjukhusvård för covid-19 togs på två av tolv tillfrågade äldreboenden.
• Beslut om att övergå till palliativ vård i livets slutskede togs av läkare på plats endast på två av de tolv tillfrågade boendena.
• På flera äldreboenden dök ingen läkare upp på två månader under pandemins dittills värsta fas.
• Sjuksköterskor beskriver tunga beslut i ensamhet.

Ensamma

Den här veckan fattar Region Stockholm beslut om sin budget för 2021.

I den blågröna regionbudgeten föreslås en översyn av organisationen för läkarinsatserna för särskilt boende.

Ella Bohlin (KD).

Vårdutvecklingsrådet Ella Bohlin (KD) säger till DN att hon ser allvarligt på det som framkommit i granskningen.

– Jag reagerar särskilt på att sjuksköterskorna uttrycker att de känt sig ensamma i sina beslut. Jag tycker att kärnan i våra utvärderingar måste vara om det var rätt eller fel med de här distansbesöken.

Entreprenad

Socialdemokraterna i regionen har tidigare efterfrågat en utvärdering av hur vårdmarknaden i Stockholm påverkat covidvården.

– Det har larmats länge om riskerna med att ha läkarinsatserna på entreprenad och nu ser vi konsekvenserna, säger oppositionsregionråd Talla Alkurdi.

Brister

Också finansborgarrådet i Stockholms stad Anna König Jerlmyr (M) är kritisk:

– Där det funnits läkare på plats har det varit en stor trygghet för boendepersonalen. Många har upplevt att en telefonkontakt varit otillräcklig. Det brister även i att använda avancerad sjukvård i hemmet.

”Kan inte förstå”

Det är läkarbolagen Capio Legevisitten AB och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB som har fått avtal med regionen att ansvara för läkarvården på äldreboendena.

Flera sjuksköterskor beskriver situationen som mycket svår: ”Jag är förvånad att en läkare inte är på plats under en pandemi, jag kan inte förstå det. Den viktigaste pusselbiten, det borde ha varit flera läkare på plats”.

Ribeiro: ”Jag blir upprörd”

”Jag blir upprörd över arbetsgivare, tjänstemän och politiker som inte är noga med att WHO:s rekommendationer eller hälso- och sjukvårdslagen ska följas. Rätten att få en enskild bedömning gäller både i regionen och i kommunerna, på sjukhus och äldreboenden. Vi har i efterhand från medlemmar fått höra att våra sjuksköterskor i många fall stått ensamma i de här svåra besluten under pandemin. Vi har pratat med coronakommissionens ordförande och förmedlat dessa medlemsberättelser.”

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Dölj faktaruta

Ett fåtal sjuksköterskor upplevde till och med att de inte blivit väl bemötta i kontakten med jourläkarna och att läkare på jourtid inte alltid återkopplade beslut till anhöriga, skriver DN.

Trots att regionens mobila specialistteam, Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, fått ett utökat uppdrag för att förstärka läkarinsatser på äldreboenden så använde läkarna den resursen bara på två av tolv boenden under våren. När så skedde kunde syremättnad kontrolleras och behandling ges med syrgas efter en individuell ordination av läkare.

Två av tolv

Sjuksköterskor och boendechefer beskriver hur läkare i många fall varit helt frånvarande, i vissa fall i över två månaders tid.

Dessutom framgår att generella beslut togs om att inte skicka äldre till sjukhus.

I början av pandemin gav Socialstyrelsen ut rekommendationer om att om undvika fysiska läkarbesök, samtidigt som regionens riktlinjer anger att covidsjuka äldre inte bör föras till akutsjukhus annat än för akuta åtgärder.

Analyser

Region Stockholm uppger genom hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson att man nu kommer att granska hur vården utförts.

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har en pågående granskning.

Troligen kommer den statliga Coronakommissionen att ge sin bild av vad som mer exakt har brustit, och varför.

Senioren har sökt Capio Legevisitten AB och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.

Lindén: ”Förvånande”

”För mig kan det ju tyckas självklart att rekommendationen om att undvika fysiska besök i de fall där det inte behövs, gäller patienter som inte uppvisar covidsymptom eller andra tecken på sjukdom. Det som förvånar mig är att här tycks man i stället ha tillämpat denna rekommendation på de svårast sjuka patienterna.”

Thomas Lindén, enhetschef vid Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-16
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas