Därför fick så många äldre dö utan läkarvård
Nyheter | pandemin
Foto: Colourbox

Därför fick så många äldre dö utan läkarvård

Varför har så många gamla fått dö utan läkarvård under pandemin? Det finns flera exempel på äldre som skulle ha fått palliativ vård men som tillfrisknat efter att deras anhöriga krävt vård som kan rädda livet på dem. Dagens Nyheters Maciej Zaremba är en av alla som har ställt frågan och han hittar svaren i ett sekretessmarkerat dokument. 

Jan Hagberg
Publicerad 2020-10-13

Maciej Zaremba skriver bland annat:

”Nu har jag studerat dessa instruktioner från Region Stockholm och ett vet jag säkert: Vill man förstå varför pandemin dödat, eller – rättare sagt – tillåtits döda så många gamla stockholmare finns en del av svaret i dessa dokument”

Ska ha funnits ”skarpa direktiv”

350 anmälningar som handlar om vårdens hantering av covid-19 har kommit in till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. I fler än 100 av dem anklagas vårdarna för att de äldre inte fått behandling.

Det som då kommit fram när de anhöriga stått på sig är att det fanns ”skarpa direktiv” från Region Stockholm att äldre med covid-19 inte ska skickas till sjukhus.

Men vad är det för direktiv och vad står det i dem?

Det är det som är oklart och det är det som Maciej Zaremba har granskat.

Han får ut dokument av misstag som är hemligstämplade men där han hävdar att de enligt lag inte borde vara hemligstämplade. Efter att ha hotat med domstol hävs sekretessen.

Äldre ska helst inte skickas till sjukhus

I dokumenten framgår bland annat att äldre helst inte ska skickas till sjukhus.

”I möjligaste mån omhänderta medicinska komplikationer på plats.” Har människan dessutom problem med minnet och lätt blir trött under dagen, ska det inte heller tas några prover. ”Medicinska beslut fattas på klinisk bedömning; labbutredning och röntgen används endast i undantagsfall.” Och har patienten redan tidigare haft svårt att gå i trappor, behövt hjälp med att laga mat eller med hygienen och dessutom brukat glömma vad man nyss sagt, är akutvård utesluten, utom ”vid behov av akut kirurgisk åtgärd”. Det vill säga om den sjuke bryter något.

Maciej Zaremba konstaterar också när han läser dokumenten att det inte heller är nödvändigt med läkarbesök.

Tar hjälp av två läkare

”Överväg om andra möjligheter än fysiska besök finns ex telefonkontakter…” står det.

Maciej Zaremba tar hjälp av två läkare för att få reda på mer exakt vad det innebär i praktiken och de är eniga.

”Det är fritt fram för den som fattar beslutet att inte göra något för patienten.” ”Det framgår klart att inte alla patienter ska få den vård som sjukhusen kan erbjuda.”

Inte helt lätt för alla att förstå och det är därför det har blivit så att de som bestämmer i alla fall inte vet vad de gör.

Efter Maciej Zarembas text skickar Region Stockholm ut ett pressmeddelande där de förklarar att de alltid har patientens bästa för ögonen.

Välkomnar Ivos granskning

– Att flytta från sin invanda miljö till ett akutsjukhus eller geriatrisk klinik kan ofta vara en stor belastning för patienten. Men läkare ska alltid göra en individuell bedömning så att patienten får sin vård där det bäst gynnar patienten. Den patient som bäst gynnas av syrgasbehandling, andra behandlingar och/eller utökad övervakning bör flyttas till geriatriken eller akutsjukhusen. Det finns lediga vårdplatser och det är alltid patientens bästa som ska styra beslutet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Han fortsätter:

-Vi välkomnar IVO:s granskning. Det är viktigt att utvärdera vad som hänt och vad vi kan förbättra i den händelse att liknande smittspridning inträffar igen. Vi kommer även själva utvärdera vården vid länets äldreboenden för att se vad vi kan göra annorlunda vid pandemier eller i samband med andra infektionssjukdomar som till exempel den vanliga säsongsinfluensan.

Du kan läsa hela Maciej Zarembas text här.

Du kan läsa hela pressmeddelandet från Region Stockholm här.

 

Jan Hagberg
Publicerad 2020-10-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas