Smittan på äldreboenden i var tredje kommun
Nyheter | Kritiskt
Foto: Colourbox

Smittan på äldreboenden i var tredje kommun

93 kommuner hade i förra veckan misstänkt eller bekräftad covid-19 på något eller flera av sina äldreboenden, det visar en enkät som Ekot gjort.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-24

Närmare 100 kommuner rapporterar att man har misstänkt eller bekräftad covid-19 på ett eller flera av sina äldreboenden.

Ekot har gjort en enkät med landets 290 kommuner, av vilka 220 hade svarat i slutet av förra veckan.

Utan symtom

Många av kommunerna uppger att de tror att viruset fått fäste via personal eller besökare som inte haft symtom.

Bland annat uppger Borås att smittad personal troligen är den främsta orsaken.

– Det är ofta att det har varit medarbetare som har varit på jobbet och sedan har man insjuknat på kvällen eller natten och då har man kanske hunnit smitta en annan kollega eller i värsta fall boende, säger Anna-Clara Ringnes som är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende i Borås Stad.

Åter andra kommuner tror att boende som rört sig ute i samhället eller varit på sjukhus kan ha fört med sig smittan.

Brist på personal

Ett flertal kommuner uttrycker också oro för att de inte har eller kommer att ha tillräckligt med personal i takt med smittspridningen i samhället och med därmed påföljande familjekarantän, vab och liknande.

Kräver läkare på äldreboenden

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell betecknar utvecklingen på landets äldreboenden som ”mycket allvarlig”. I en debattartikel i Dagens Samhälle (24/11) skriver hon att det nu är avgörande att kommunerna arbetar utifrån vårens lärdomar.

Olivia Wigzell.

– Arbetssätt har ändrats, bland annat så att särskilt avdelad personal arbetar med dem som har covid-19. Ett kunskapslyft har gjorts och fler som arbetar i äldreomsorgen följer de bindande reglerna för basala hygienrutiner. Även tillgången till testning, smittspårning och skyddsutrustning har blivit bättre. De här förbättringarna behöver nu upprätthållas, skriver Olivia Wigzell.

Den ökande smittspridningen förstärker vikten av ett antal åtgärder för att alla äldre ska få en god medicinsk omvårdnad:

– Tillgången till läkare på äldreboenden måste bli bättre. Regionerna, som ansvarar för läkarvården i de kommunalt finansierade boendena, måste säkerställa att läkarnärvaron är så hög att alla kan få individuella medicinska bedömningar och den vård de behöver.

Läs hela debattartikeln här.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas