Nytt besöksförbud på landets äldreboenden
Nyheter | Pandemin
Foto: Colourbox Foto Colourbox

Nytt besöksförbud på landets äldreboenden

Folkhälsomyndigheten får möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-19

Det beskedet lämnade statsminister Stefan Löfven (S), socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en pressträff på torsdagseftermiddagen (19/11).

Bakgrunden till beslutet är att smittspridningen har tagit ny fart på många äldreboenden runtom i landet.

– Det kommer finnas en tid då vi kan leva ungefär som vanligt, den tiden är inte nu, inte än, sa statsminister Stefan Löfven (S).

Lokalt påbud

Besöksförbudet skiljer sig dock från det nationella förbudet i våras. Den här gången kommer det att kunna utfärdas lokalt.

– Folkhälsomyndigheten kan besluta om lokala besöksförbud i dialog med det regionala smittskyddet, sa Lena Hallengren.

– Om en kommun gör bedömningen att ett förbud är nödvändigt ska kommunen kontakta smittskyddet i regionen. För ett enskilt boende gäller att man ska ta kontakt med sin kommun.

Mycket ingripande

Det nya förbudet skiljer sig också på ett annat sätt:

– Vi har gjort en avvägning så att en make, maka ändå ska kunna träffas trots ett besöksförbud, sa Lena Hallengren.

– Många av dem är själva i en riskgrupp, de lever kanske ensamma, träffar få andra personer och är väldigt försiktiga. Det ska vara möjligt för dem att i högre utsträckning göra besök än vad som blev konsekvenserna under våren och sommaren.

Lena Hallengren.

Stefan Löfven inskärpte att förbudet ska användas med största urskiljning.

– Vi vet att besöksförbud är mycket ingripande. Det införs där det behövs. Ett äldreboende är den äldres hem, att förbjuda besök är ett stort ingrepp och ska inte användas mer än nödvändigt.

Lokalt ansvar

Genom regeringens beslut får alltså Folkhälsomyndigheten möjlighet att besluta om besöksförbud i dialog med lokala aktörer i regionerna, konstaterade Johan Carlson.

– Kommuner och regioner har ett stort ansvar att se till att smittan inte sprids på äldreboenden, betonade Johan Carlson.

Johan Carlson.

– Ett besöksförbud får aldrig vara en ersättning för att tackla de problem som leder till att smittan nu åter sprids på våra särskilda boenden.

De äldre som bor på särskilda boenden och andra personer över 70 år har dragit ett väldigt stort lass i det här landet för att minska smittspridningen och skydda sig själva, sa Johan Carlson vidare.

– Priset har varit högt. Bland annat har den psykiska hälsan blivit lidande.

Inte drivande

Orsaken till smittspridningen på särskilda boenden har varierat, men vi ser ingen tydlig bild av att just besöken är drivande i smittspridningen generellt, fortsatte Johan Carlson.

– Däremot har vi sett att på vissa håll har läget förvärrats av hög personalomsättning och bristande följsamhet till basala hygienrutiner. Det är av största vikt att de här utmaningarna adresseras av kommunerna, regionerna och verksamhetsutövarna.

Tre månader

Förändringen träder i kraft den 21 november 2020 och upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas