Domstol river upp Stockholms besöksförbud
Nyheter | Lagbrott
Foto: Colourbox

Domstol river upp Stockholms besöksförbud

Stockholms stads beslut att införa ett besöksstopp vid stadens äldreboenden den 12 november har inte stöd i lag.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-30

Den 12 november bestämde krisledningsnämnden i Stockholms stad att införa ett så kallat besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden.

Stoppet skulle gälla fram till den 30 november. Orsaken uppgavs vara den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället.

Men på måndagen (30/11) slog Förvaltningsrätten i Stockholm fast att agerandet saknar stöd i lagen.

I praktiken

Förvaltningsrätten har funnit att besöksstoppet ”i praktiken har fått effekten av ett förbud”. Detta då de riktlinjer för undantag från besöksförbud som användes under våren, då regeringen beslutade om ett besöksförbud, på nytt skickades ut till verksamheterna att användas som stöd med anledning av besöksstoppet.

– Stockholms stads beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden är utformat på ett sådant sätt att det i praktiken får samma verkningar för den enskilde som ett besöksförbud. En sådan inskränkning i den enskildes rätt till privat- och familjeliv som staden har beslutat om har inte stöd i lag och beslutet ska därför upphävas, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson i ett uttalande.

”En vädjan”

Enligt Stockholms stad har besöksstoppet inte varit ett besöksförbud, utan ”en stark rekommendation och vädjan” till allmänheten att avstå besök på stadens äldreboenden.

Fortsatt stopp ändå

Stockholms stad väljer att gå vidare med ett nytt besöksstopp, med start 1/12.

– Vi menar på att det här stoppet som vi har nu, det är det beslutet som har överklagats. Det beslutet som ska börja gälla från och med 1 december har inte överklagats, säger Anna König Jerlmyr (M) till Expressen.

Hon säger samtidigt att inte är några större skillnader mellan de två besluten, utan att de bara skiljer sig åt något i hur de är formulerade.

– I vår mening är det inte ett förbud, utan det är ett stopp.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas