Besöksförbudet hävs på äldreboenden
Nyheter
Lena Hallengren. Foto: Tomas Södergren

Besöksförbudet hävs på äldreboenden

Regeringen stoppar besöksförbudet på landets äldreboenden. "Vi gör en ändring som innebär att förbudet hävs den 1 oktober", säger socialminister Lena Hallengren (S).

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-15

På en pressträff på tisdagen (15/9) tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell kan Lena Hallengren med lättnad i rösten ge det väntade och efterlängtade beskedet.

– Besöksförbudet sedan den 1 april har varit rätt åtgärd, men utgjort en av de svåraste begränsningarna för äldre under pandemin. Det har varit smärtsamt och påfrestande, också för de anhöriga, konstaterar Lena Hallengren.

Varnar för att pandemin inte är över

– Men en lägre smittspridning i samhället och mycket liten på äldreboenden öppnar för en ändring.

Lena Hallengren varnar för att pandemin inte är över.

– Vi kan drabbas av fler utbrott. Det är en risk när vi lyfter förbudet. Därför har alla ett stort ansvar för att genomföra besöken ansvarsfullt. Till exempel – gör aldrig ett besök om du har symtom.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell framhåller att besöksförbudet har varit nödvändigt.

– Men vi har också fått många vittnesmål om ensamhet och sorg över att inte få besök. Påfrestningarna har också blivit allt större. En aspekt i det här är att ett äldreboende är en bostad, och inte en vårdinrättning. Men samtidigt måste de äldre skyddas.

Förbättringar har skett

Olivia Wigzell säger att besöksförbudet kan hävas också för att förbättringar skett ute på landets äldreboenden.

– Exempelvis när det gäller basala hygienrutiner, organisering av arbetet med exempelvis kohortvård av smittade och anpassning av lokalerna så att trängsel inte uppstår.

Myndigheten kommer nu att ta fram föreskrifter med bindande regler om vad som konkret ska gälla från och med 1 oktober.

Bland annat ska äldreboendena göra egna riskanalyser och sätta in åtgärder därefter.

– Boendets ansvar att ge information till anhöriga och boende är viktigt. Var och en måste ha underlag för att fullgöra sin skyldighet att agera efter de rekommendationer som finns för att undvika smittspridning.

Kan bli lokala begränsningar

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson förklarar varför hans myndighet också kommit fram till att besöksförbudet nu kan upphöra.

– Smittspridningen idag är mycket liten på boendena. Den är också relativt liten i samhället. Den akuta belastningen på sjukvården har gått ner. Vi vet mer om sjukdomen, och testkapaciteten har ökat.

– Vi vet också som sagts att förbudet har haft mycket negativa konsekvenser för äldre och för deras anhöriga.

Johan Carlson betonar dock att om lokala utbrott skulle uppstå så kan det också bli fråga om lokala begränsningar av besöken.

Det är viktigt att förstå att det kvarstår risker för nya fall och ny spridning på boenden.

– Det är viktigt att undvika en anstormning av besök efter den 30 september. Därför tar vi nu fram ett dokument med rekommendationer som anpassas till Socialstyrelsens föreskrifter så att det blir en bra övergång till den nya situationen, säger Johan Carlson. Alla måste ta ansvar när förbudet hävs.

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson konstaterar att det är ett mycket efterlängtad besked. Läs mer här. 

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas