Hård kritik mot läkarbolag i Stockholm
Nyheter | Lagbrott
Foto: Colourbox

Hård kritik mot läkarbolag i Stockholm

Privata läkarbolag gav inte äldre på särskilt boende den vård de hade rätt till. Det slår IVO fast.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-15

Som en del av IVOs (Inspektionen för vård- och omsorg) undersökning om äldre på särskilt boende har fått vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19 har man nu gått igenom de privata vårdgivare som olika regioner har avtal med.

IVO har synat äldres journaler på äldreboenden över hela landet. Intervjuer har också gjorts med sjuksköterskor och patientansvariga läkare.

15 boenden

Granskningen omfattar 98 äldreboenden. 15 av dessa finns inom Region Stockholm.

Här svarar två bolag, Familjeläkarna i Saltsjöbaden och Capio Legevisitten, för läkarvården på cirka 90 procent av alla särskilda boenden i regionen.

Ingen bedömning

Kritiken är hård. När det gäller Familjeläkarna i Saltsjöbaden, som svarar för läkarvården på åtta boenden, konstaterar IVO att ett flertal äldre med covid-19 inte har fått vård och behandling utifrån sina individuella behov.

De har heller inte fått en individuell bedömning av läkare.

Fler besked efter nyår

Just nu färdigställs de beslut i tillsynen som riktar sig gentemot kommunerna. Det blir den tredje delen av IVOs granskningsuppdrag. Myndigheten räknar med att gå ut med resultaten under januari 2021.

Dölj faktaruta

”Läkares bedömning har i dessa fall varken skett genom fysisk bedömning på plats eller på distans utifrån en sjuksköterskas uppgifter om patientens tillstånd”, skriver IVO.

Kritik delas ut på ytterligare två punkter:

• brister i journalföring – det har inte varit möjligt att följa vilken vård och behandling de covidsjuka äldre har fått
• beslut om vård i livets slutskede har inte följt gällande regelverk

Går inte att se

Capio Legevisitten kritiseras också hårt för att äldre inte fått medicinsk vård efter sina individuella behov.

Stora brister i journalföringen gör att det inte går att följa vilken vård och behandling av de äldre som har getts, skriver IVO.

Ska återkomma

Läkarbolagen har nu till den 31 januari på sig att återkomma till IVO med förslag på åtgärder.

Regionen ytterst ansvarig

Urvalet av privata vårdgivare utgår ifrån vilken vårdcentral patienten har varit listad på.
– Det är med andra ord inte ett representativt urval för att dra några generella slutsatser om de privata vårdgivarna som helhet, understryker IVO.

IVO markerar också att det är respektive region som har det övergripande ansvaret för den medicinska vården och behandlingen på landets särskilda boenden.
– Att de privata utförarna får egna beslut är en konsekvens av att de är ansvariga vårdgivare. Men det är alltså regionerna som är övergripande ansvariga som huvudmän.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas