Covidsjuka äldre lämnades att dö
Nyheter | Omsorg | Pandemin
Foto: Gettyimages

Covidsjuka äldre lämnades att dö

Äldre med covid-19 avled ensamma på sina rum på flera äldreboenden i Göteborg. Det framgår av IVOs nya granskning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-04

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, lämnade i veckan sin fördjupade granskning av 55 kommuner och privata utförare.

En av inspektionerna gäller stadsdelsnämnden Angereds tre särskilda boenden för äldre. Bristerna visar sig vara många och djupt allvarliga.

Den döendes trygghet

IVO skriver bland annat i sitt beslut att man har funnit att äldre som haft covid-19 har hittats avlidna på sina rum.

”IVO vill med anledning av detta påtala att personer, som förväntas ha mycket kort tid kvar att leva, inte bör lämnas ensamma, såvida det inte är klarlagt att detta är deras önskemål. Närvaro av någon under den sista tiden i livet är viktigt för den döendes trygghet och välbefinnande.”

Personal spred smittan

Dessutom har IVO sett att vård i livets slutskede i några fall har satts in efter beslut av enbart en sjuksköterska, alltså utan föregående kontakt med läkare, i strid med gällande regler.

Ytterligare nedslag gäller att man inte skiljde på smittade och friska äldre, så kallad kohortvård. Tvärtom gick omvårdnadspersonal dagligen mellan avdelningar, vilket ledde till att smittan spreds.

Bemanningen räcker inte

IVO understryker att Hälso- och sjukvårdslagen innebär att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses.

”Bemanningen på särskilt boende måste anpassas med denna utgångspunkt.”

Ofullständiga journaler

IVO har i tillsynen funnit ännu fler brister i stadsdelsnämnden Angereds verksamheter.

”Det har, vid de särskilda boenden som ingår i aktuell tillsyn, inte funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19.” skriver IVO i sitt beslut och betonar igen att bemanningen har varit för låg.

Dessutom är personalens kompetens otillräcklig för att de grundläggande målen ska kunna uppfyllas.

Det går heller inte att följa vården till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende på grund av att hälso- och sjukvårdsjournalerna är ofullständiga, konstaterar myndigheten.

Måste ställas till svars

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson är djupt och illa berörd:

– Det är med förfäran och sorg som jag läser detta. Att det kan hända i vårt land, att man behandlar äldre människor på detta sätt är ofattbart. Jag lider med de som har drabbats och deras anhöriga.

Eva Eriksson.

Hon anser att det är av största vikt att ansvar utkrävs.

– Det måste vidtas åtgärder och vändas på alla stenar, detta får aldrig någonsin ske igen. Här krävs också ett ansvarsutkrävande, hur och varför har det kunnat ske och vad görs för att det inte ska upprepas. Vem tar ansvar?

Sju boenden får kritik

IVO har granskat sex kommuner i Västra Götaland. Nio beslut berör boenden i Göteborgs kommun. Bara två av dessa nio undgår kritik.

De som fått kritik har på sig till den 15 mars att beskriva för IVO hur man ser på de utpekade bristerna och vad man vidtagit för åtgärder.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas